Politiska ledare får ökad makt med corona – kan bli problematiskt för EU

UTBLICK. Viktor Orbán styr numera Ungern med dekret på obestämd tid och Polens regerande parti har fått kritik för att utnyttja krisen för egen vinning. EU har redan svårt att kontrollera de allt mer auktoritära länderna – efter krisen kan ytterligare utmaningar vänta.

För att bekämpa den pågående pandemin har extraordinära åtgärder vidtagits av politiska ledare världen över för att begränsa smittspridningen. Flera europeiska regeringar, däribland Sveriges, har tillfogat sig större makt för att snabbt kunna fatta beslut i rådande kris.

Men Ungern går steget längre. I slutet på mars klubbades en ny lag igenom som ger det regerande partiet Fidesz, med premiärminister Viktor Orbán i spetsen, befogenhet att styra med dekret utan att behöva rådfråga parlamentet. Den nya lagändringen gäller tillsvidare, så länge regeringen anser att "nödläge" råder.

Göran von Sydow, direktör och chef för Svenska institutet för europapolitiska studier (Siep), säger att Ungerns nödlag skiljer sig gentemot andra länder, just för att lagändringen inte är tidsbegränsad.

Login