”Flytta myndigheter till storstan”

LOKALISERING. Det går att minska stockholmsdominansen bland myndigheter utan att riskera tapp på kunniga medarbetare, menar Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

– Man kan äta kakan men ändå ha den kvar, säger Per Tryding till Altinget.

Tryding refererar till debatten om att flytta myndigheter ut till mindre kommuner för att få fart på sysselsättningen. Men att kritiker menar att det kan uppstå kompetensbrist då få medarbetare flyttar med, samtidigt som det är svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft på små orter.

Lösningen är istället att sprida myndigheterna jämnare över landets tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Öresund.

För ett par år sedan analyserade Sydsvenska handelskammaren, tillsammans med den Västsvenska Handelskammaren, var myndigheterna ligger och vad det skulle kunna innebära om man ändrade fördelningen över landet.

Utifrån ett Malmö- och Göteborgsperspektiv var det nedslående läsning.

Då fanns det 469 myndigheter i det allmänna myndighetsregistret. För att renodla förvaltningsmyndigheter som är ”flyttbara” räknade man bort domstolsverket med sammanlagt 85 myndigheter som av naturliga skäl redan är spridda över landet. 104 utlandsmyndigheter räknades också bort samt en del andra myndigheter som redan har naturlig spridning i landet, så som Polismyndigheten. Kvar blev 237 myndigheter.

Två tredjedelar är i Stockholm

Nästan två tredjedelar, 64 procent, eller 152 av 237 myndigheter är placerade i Stockholms arbetsmarknadsregion eller har sitt huvudkontor där. I Sveriges andra största stad, Göteborg, finns fyra myndigheter: Havs- och vattenmyndigheten, Statens museer för Världskultur, Länsstyrelsen för Västra Götalands län och Göteborgs universitet. I Öresundsregionen finns tre myndigheter: Högskolan i Malmö (på väg att bli universitet), Lunds Universitetet och länsstyrelsen för Skåne län. Betydligt mindre Sundsvall har nio myndigheter.

 
 

Källa: Västsvenska Handelskammaren samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Landsbygdskommittén förslår att man ska omlokalisera 10 000 statstjänstemän till mindre orter. I remissvaren till kommittén varnar många för kompetensproblem för de myndigheter som ska etablera sig på dessa ställen.

Men Per Tryding tycker att man förbisett möjligheten att flytta myndigheterna till de två andra storstadsregionerna.

– Fördelarna med en flytt finns kvar men inte nackdelarna, säger han.

Göteborg och Malmö är så stora att städerna med omgärdande arbetsmarknad kan förse nyinflyttade eller nystartade myndigheter med personer som har relevant kompetens.

Växtvärk i Stockholm

Per Tryding menar att staten och landet skulle tjäna på sådan omstrukturering av Myndighetssverige. Stockholmsregionen är het och har växtvärk. Sverige skulle kunna få en stabilare tillväxt och ett bättre resursutnyttjande om de tre storstadsregionerna får en jämnare fördelning av myndigheter. Det är inte bara att myndigheterna i sig är en resurs. Om myndigheter flyttar får det spridningseffekter.

– Det underlättar även rekrytering för näringslivet, säger Tryding och pekar på den när en myndighet flyttar kommer förutom medarbetarna också deras respektive, och de har ofta hög utbildningsnivå och kan börja jobba inom andra delar av ekonomin.

Per Tryding tror också att den höga koncentrationen av myndigheter i Stockholm har bidragit till den starka tillväxten i Stockholmsområdet.

– Jag tror att det är en underskattad dimension, säger han.

Framöver kommer de två handelskamrarna att konkretisera vad regeringen kan göra och fortsätta med opinionsarbete.

Alternativ till lanbdsbygd

– Vi försöker få in i folks medvetande att det finns ett alternativ: Att flytta myndigheter till storstäder. Vi ligger i startgroparna att gå igenom vilka myndigheter som kan flyttas, säger Tryding.

Han pekar på att Kemikalieinspektionen skulle passa bra i Göteborg och Livsmedelsverket bra i Skåne.

– Vi tittar på vilka branscher som är starka i regionerna.

Han pekar också på att en del myndigheter har täta internationella kontakter och att närheten till internationella flygplatser är viktiga.

Forrige artikel Krav på minskat matsvinn Krav på minskat matsvinn Næste artikel Riktade statsbidrag minskar Riktade statsbidrag minskar
Här är vårens riksdagsvikarier

Här är vårens riksdagsvikarier

ERSÄTTARE. Under våren är flera av de ordinarie riksdagsledamöterna lediga. Bland vikarierna finns bland annat tre tidigare riksdagsledamöter och Annie Lööfs förra pressekreterare.