Omlokalisering

Omlokalisering – Fördelning av statens myndigheter över landet 

Myndighetsflyttar i Danmark ger mångåriga problem

Myndighetsflyttar i Danmark ger mångåriga problem

OMLOKALISERING. I Danmark pågår en stor omlokaliseringsprocess. Den danska Riksrevisionen varnar för att det kan ta år innan de danska myndigheterna är helt på fötter igen. Det liknar den debatt som är i Sverige.