Det vill opinionsbildarna få ut av Almedalen

ENKÄT. På söndag är det dags för en ny upplaga av Almedalsveckan. Altinget har frågat några kända opinionsbildare hur deras prioriteringar i veckan kommer att se ut. 

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?

–Mötena mellan seminarierna är den stora fördelen, trots att många verkar i Stockholm är det lätt och effektivt att träffa uppsurrade individer under Almedalsveckan. 

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

Login