Andersson: oroande utveckling på bostadsmarknaden

EKONOMI. EU-kommissionen varnar återigen Sverige för en bolånekris. Finansminister Magdalena Andersson är också oroad men hon förkastar rekommendationen att höja fastighetsskatten och slopa ränteavdrag.

– Jag noterar att Kommissionens rekommendation inte stämmer överens med finanspolitiska rådets kritik över de offentliga finanserna. Däremot delar jag helt uppfattningen att det är en oroande utveckling som vi ser på den svenska bostadsmarknaden, säger finansminister Magdalena Andersson till Altinget på ministermötet i Bryssel.

Enligt EU-kommissionens årliga granskning finns det så kallade makroekonomiska obalanser i den svenska ekonomin. Kommissionen pekar särskilt på fortsatt stigande huspriser från redan övervärderade nivåer samtidigt som hushållens skuldsättning fortsätter att öka. Förra året steg de privata skulderna till 86 procent av BNP eller 180 procent av de svenska hushållens disponibla inkomst.

”Det innebär en risk för en oordnad korrektion”, konstaterar Kommissionen i sin rapport. Man säger också att även om svenska banker verkar vara välkapitaliserade så finns det risk för att hela banksystemet ska kunna drabbas vid en bolånekris och det skulle i sin tur kunna påverka grannländerna negativt, bland annat i Baltikum.

Läs även: Kommissionen upprepar varning om svenska bostadspriser

Rekommendation: höj fastighetsskatt och sänk ränteavdrag

För att komma tillrätta med problemen med överhettning på bostadsmarknaden rekommenderar EU-kommissionen att Sverige höjer fastighetsskatten, sänker ränteavdragen och inför en mer flexibel hyressättning (marknadshyror).

– Att återinföra den gamla fastighetsskatten är inte aktuellt, slår Magdalena Andersson dock fast.
Hon utesluter inte att röra ränteavdragen men hon menar att det kan vara svårt att gå den vägen. Frågan diskuterades med oppositionen inom de bostadspolitiska samtalen men man nådde aldrig någon överenskommelse.

Enligt EU-kommissionen är de åtgärder som regeringen hittills har tagit, så som amorteringskrav, inte tillräckliga för att ta itu med den överhettade bostadssektorn. På det svarar Andersson att man jobbar hårt för att komma fram med andra åtgärder.

– Vi har genomfört ett amorteringskrav och vi jobbar för fullt för att Finansinspektionen ska få mandat så att de kan föreslå ytterligare åtgärder.

Forrige artikel Ytterligare en s-topp får chefsjobb på myndighet Ytterligare en s-topp får chefsjobb på myndighet Næste artikel Danmark och Finland välkomnar Nordeaflytt