Johan Kuylenstierna

Vice ordförande Klimatpolitiska rådet, tidigare chef Stockholm Environment Institute

Utbildning: Licentiatexamen i geologi, fysisk geografi och klimatologi (Stockholms uni. 1991)

Född 17 januari 1965, Gillberga, Eskilstuna kommun

Hemsida

Artiklar om Johan Kuylenstierna

Vårdprofessorer ska ge regeringen råd

RÅDGIVARE. Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning med tolv ledamöter som ska ledas av forskningsminister Matilda Ernkrans (S). Två av ledamöterna är vårdprofessorerna Anna Forsberg och Olle Lundberg.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang