Johan Kuylenstierna

Vice ordförande Klimatpolitiska rådet, tidigare chef Stockholm Environment Institute

Utbildning: Licentiatexamen i geologi, fysisk geografi och klimatologi (Stockholms uni. 1991)

Född 17 januari 1965, Gillberga, Eskilstuna kommun

Hemsida

Artiklar om Johan Kuylenstierna

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang