Johan Kuylenstierna (59)

Generaldirektör Formas, gästprofessor, hedersdoktor och rektorsråd för hållbar utveckling Stockholms universitet
Tidigare ordförande Klimatpolitiska rådet
Utbildning: Licentiatexamen i geologi, fysisk geografi och klimatologi (Stockholms uni., 1991)
Födelseort: Gillberga, Eskilstuna kommun

17 januari 1965

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00