Isak Reichel

Direktör och myndighetschef Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)
Tidigare revisionsdirektör Riksrevisionen, kommittésekreterare Litteraturutredningen