Irene Wennemo

Generaldirektör Medlingsinstitutet , tidigare statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet

Utbildning: Fil.dr i sociologi (Stockholms uni. 1994)

Född 2 april 1966, Hässelby, Stockholms kommun

Artiklar om Irene Wennemo

Gd: Lagstiftade minimilöner påverkas av uppgörelser i politiken

DEBATT. Minimilöner riskerar att kollektivavtalens påverkan försvagas. Fokus försvinner från parternas arbete att hitta pragmatiska lösningar och blir en fråga som påverkas av uppgörelser i politiken, skriver Irene Wennemo, Medlingsinstitutet. 

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang