Debatt

S ideologi går före det som är bäst för äldre

I sin iver att göra det omöjligt för privata vårdgivare att verka i Stockholm drar Socialdemokraterna egna slutsatser som varken Coronakommissionen eller Stockholms interna utredning har kommit fram till. Det skriver Désirée Pethrus (KD) i en slutreplik.

Att de äldre får välja är något demokratiskt. Det ger både valfrihet och trygghet, skriver debattören.
Att de äldre får välja är något demokratiskt. Det ger både valfrihet och trygghet, skriver debattören.Foto: Pontus Lundahl/TT
Désirée Pethrus
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I stället för att presentera konkreta förslag på hur sjukvården kan förbättras för de äldre väljer Socialdemokraterna återigen att komma med oärliga påståenden. Utifrån slutsatserna från bland annat Coronakommissionen har vi gått fram med en rad förslag för att förbättra sjukvården för de äldre. Bland annat permanentar vi den avancerade sjukvården i hemmet på särskilda boenden och ser över avtalet för regionens läkarinsatser i särskilda boenden, för att öka läkarnärvaron.

Läs också

Samtidigt ska vi värna om det som fungerar. Till skillnad från vad Talla Alkurdi (S) vill få det att påskina, så framgår det ingen kritik mot just privata vårdgivare i Coronakommissionen. Socialdemokraterna vill att vårdcentralerna ska ta över ansvaret för läkarinsatser på särskilda boenden. Erfarenheter från andra regioner, inte minst under pandemin, visar på att äldre då många gånger fått stå tillbaka för andra patienter som vårdcentralen har.

Äldre blir förlorarna

Stora frågan här är vad de äldre skulle få för välfärd med Socialdemokraterna?

Socialdemokraterna förespråkar en modell där de äldre och mest sköra prioriteras sist. Här går ideologin före det som är bäst för de äldre. Socialdemokraternas förslag skulle också leda till lägre kompetenskrav på särskilda boenden. I dag har vårdgivarna i Stockholm krav på geriatrisk specialistkompetens. Om vårdcentraler tar över kommer läkarna i normalfallet vara specialister inom allmänmedicin, inte inom geriatrik. De största förlorarna på Socialdemokraternas politik är de äldre.

S drar egna slutsatser

Stora frågan här är vad de äldre skulle få för välfärd med Socialdemokraterna? Det är oerhört anmärkningsvärt att säga att demokratin inte fungerar för att vi har privata alternativ. Tvärtom, de äldre får välja – det om något är demokratiskt, ger både valfrihet och trygghet för de äldre att själva styra över sin omsorg.

I sin iver att göra det omöjligt för privata vårdgivare att verka i Stockholm drar Socialdemokraterna egna slutsatser som varken Coronakommissionen eller Stockholms interna utredning har kommit fram till. Man tycks också ha glömt bort att Coronakommissionen riktade största kritiken mot regeringen som tillät en stor smittspridning i samhället. Det är den enskilt viktigaste faktorn bakom den höga smittspridningen inom äldreomsorgen. Vi kristdemokrater kommer i alla lägen prioritera de äldre, vi har alltid varit, är och kommer att vara de äldres röst.

Läs tidigare inlägg i debatten

Replik: KD bryr sig mer om företagens intressen än äldres vård

Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vården. Vi politiker ska bygga ett system som funkar för patienterna, där vård i tid och efter behov garanteras. Det skriver Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd Region Stockholm, i en replik.

Låt inte S ta friheten från de äldre

Med vårdvalet kan patienterna själva utforma sin vårdkedja. Men för Socialdemokraterna är det viktigare med ideologiska skygglappar än att värna valfriheten för äldre. Det skriver Désirée Pethrus (KD), vårdutvecklingsregionråd Region Stockholm med ansvar för äldresjukvården.

Nämnda personer

Talla Alkurdi

Hälso- och sjukvårdsregionråd (S) Region Stockholm
Nationalekonom (Göteborgs uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024