Debatt

V: Självklart måste en flytt av trålgränsen gälla alla

SLUTREPLIK. Socialdemokraterna var en av de pådrivande krafterna till att Vänsterpartiets utskottsinitiativ om fiskefrågor inte gick igenom. Någon gång måste vi börja gå från ord till handling, skriver Elin Segerlind (V).

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Elin Segerlind (V)
Riksdagsledamot och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson


I sitt svar visar Socialdemokraterna återigen sitt svaga intresse för en levande kust. Det är tråkigt att se att de inte ens vill försöka förstå betydelsen av att freda en större del av kusten för ett lokalt fiske. Att freda ett större område skulle inte bara öka förutsättningarna för det lokala kustfisket utan också ge flera fördelar för ekosystemet. Att flytten av trålgränsen bara skulle gälla svenska fiskebåtar, så som Socialdemokraterna säger, är inte rimligt utan behöver så klart gälla alla oavsett nationalitet.

Läs också

Märklig hållning av S

Det är möjligt inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik att genomföra en förändring av trålgränsen men formerna kan behöva ses över och därför menar vi att regeringen borde ge Havs- och vattenmyndigheten uppdraget att utreda hur en ny trålgräns med 12 nautiska mil som grundregel skulle kunna tas fram. 

Även om den gemensamma fiskeripolitiken ger tillbaka viss bestämmanderätt för vatten innanför 12 nautiska mil, kommer det självfallet kräva samråd med andra länder. Men någon måste ta initiativet. Det märkliga är att Socialdemokraterna inte ställer sig bakom en sådan ambition och ändå hävdar att man är för ett hållbart fiske.

Röstades inte igenom 

Politiken har hela tiden sagt sig värna dessa fiskare och värna haven – men att ändra något har man aldrig velat göra. Det är Socialdemokraterna det bästa exemplet på.

Elin Segerlind (V)
Riksdagsledamot

Vänsterpartiet lämnade i förra veckan in ett utskottsinitiativ till Miljö- och jordbruksutskottet som tar upp fem punkter som vi ser som nödvändiga för att föra fiskefrågorna framåt i Sverige. Det behöver göras mer än detta, men någonstans behöver vi börja och gå från ord till handling. I tisdags röstade vi om initiativet för ett hållbart fiske och Socialdemokraterna var en av de pådrivande krafterna till att det inte gick igenom.

Vårt initiativ tar bland annat upp frågan om trålgränsen men också behovet av att se över resursfördelningssystemet och ge fiskare möjlighet att fiska på mer än en art och på så vis agera mer efter ekosystemets förutsättningar. Vi tar också upp de individuellt överförbara kvoterna som i dag samlar resurserna till ett fåtal fartyg och framför allt missgynnar det småskaliga fisket.

Måste ställa rätt frågor

Varje år tar politiken beslut om samtliga fiskekvoter och vi gör det helt baserat på ICES rekommendation, därför är det avgörande vilken information vi får från dem. Eftersom de i stort sett bara ger oss information om det vi frågar, behöver vi ställa fler och rätt frågor. Där ser vi i dag att det saknas en samlad bild av de olika lekbestånden och hur fisket påverkar dem. På samma sätt behöver vi ha ökad förståelse för de tids- och rumsbegränsningar som görs och skulle kunna göras av fisket för att vara säkra på att vi stänger fisket på rätt ställe och vid rätt tid.

Vill inte ändra något

Att inte vilja se att det skulle finnas andra sätt att förhålla sig till svenskt fiske är en av grundorsakerna till att när jag träffar fiskare möter så mycket frustration. Frustration över att de i så många år, decennier, har pratat om samma sak – om hur havens ekosystem inte är i balans, hur fisken försvinner och hur svårt och i vissa fall omöjligt det är att leva på ett småskaligt fiske.

Politiken har hela tiden sagt sig värna dessa fiskare och värna haven – men att ändra något har man aldrig velat göra. Det är Socialdemokraterna det bästa exemplet på.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

S-ledamöter: Samråd och vetenskap behövs för att flytta trålgränsen

Ett ensidigt nationellt beslut om att flytta ut trålgränsen, som förespråkas av Elin Segerlind (V), innebär i praktiken ett förbud för den svenska pelagiska flottan. Andra länder kan då fortsatt bedriva trålfiske i Stockholms skärgård, skriver Hanna Westerén och Markus Selin (S).

V: Fantasilöst av ministern om industrifisket i Östersjön

Hur ser regeringens vision för ett hållbart och kustnära fiske egentligen ut? Landsbygdsministerns svar på vad som krävs för att begränsa industrifiskets negativa inverkan i Östersjön lämnar en del att önska, skriver Elin Segerlind (V).


Nämnda personer

Elin Segerlind

Tidigare riksdagsledamot (V)

Hanna Westerén

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
fil.mag i europeisk historia (Högskolan på Gotland 2007)

Markus Selin

Riksdagsledamot (S)
Civilingenjör (Luleå tekniska universitet, 2002), civilekonom (Uppsala uni., 2005)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00