Unik valkompass – bli matchad med partier från 17 länder

EU-VALET. Testa vilket parti du står närmast, inte bara i Sverige utan även i 16 andra EU-länder.

Foto: Bild: Europaparlamentet
Mattias Croneborg

Välkommen till Altingets valkompass – Valtinget. Kompassen ger dig vägledning för vilket parti som du ligger närmast i de påståenden som testet baserar sig på.

17 länder 

Valtinget är unikt då du inte bara testar dig mot de svenska partier som i dag sitter i parlamentet. Du kan också se hur du matchar mot partier i parlamentet som kommer från andra länder.

Ta mig till kompassen 

Hur är det möjligt? Jo, Altinget är en del i ett europeiskt samarbete mellan 17 länder – Votematch. Samma frågor är ställda till partierna i alla dessa länder. Kanske får du högre överensstämmelse med ett tyskt eller polskt parti än ett svenskt?

Läs mer om Votematch och Altingets medverkan

När du har besvarat de 16 påståenden i kompassen får du svar på vilka partier du matchar bäst med i Sverige. Därefter kan du med ett musklick ta med dig resultatet till votematch.eu och se vilka partier du är mest överens med i de andra EU-länderna.

Altinget stora på valkompasser

Votematch är en del av Altingets större arbete med valkompasser. I Sverige har vi jobbat med valkompasser genom att vi varit underleverantör till SVT i arbetet med deras valkompass. Vi har hjälpt SVT med formulering av påståenden, samt insamling och bearbetning av data.

Jobbet med Votematch och SVT:s valkompass har skett samtidigt och överlappat varandra, vilket innebär att SVT har varit till stor hjälp med att förverkliga Altingets del i Votematch.

Svår balansgång

Att göra valkompasser är utmanande. Påståenden ska utformas så att de är lätta att förstå, utan att de blir så förenklade att de inte ger mening. Påståenden ska också vara partiskiljande. Detta blir än svårare om när det är påståenden som ska fungera i 17 länder.

Speciellt med EU-valet är att frågorna rymmer två dimensioner. Dels ett påstående om värdering i själva sakfråga, dels indirekt en fråga om vem som ska ha makten över frågan.

Dubbla dimensioner

Påståendet ”EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer” är ett bra exempel. För att du ska tycka att påståendet är bra räcker det inte med att du är för ökat bistånd, du ska också vara för att just EU ska dela ut biståndspengarna, inte enskilda medlemsstater. Denna dubbla dimension är mindre vanlig i valkompasser inför riksdagsvalet. 

Hur ska du se på ditt resultat i valkompassen? Det är inte facit. En kompass anger riktning, för att veta hur du ska rösta behöver du kartan också. Kartan i detta sammanhang kan vara partiets valplattform, vad du tror om partiernas kandidater eller vilken partigrupp i parlamentet som partiet är med i. Kartan kan också vara en rad andra saker som är viktiga just för dig i valet av partier och kandidater.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00