Information om Altingets valkompass inför Europaparlamentsvalet 2019

Här kan du läsa mer om VoteMatch Europe, hur Altingets valkompass fungerar och hur resultatet beräknas.

VAD ÄR VOTEMATCH EUROPE?
Altingets valkompass ingår i projektet VoteMatch Europe, där Altinget.se är svensk partner.

Med VoteMatch Europe kan medborgare inom EU jämföra sina politiska inställningar med politiska partier i andra europeiska länder. Projektet ska vara ett pedagogiskt verktyg för att informera medborgarna inom EU om valet till Europaparlamentet. VoteMatch Europe samlar svar på 16 politiska frågor, genom nationella valkompasser, till en gemensam valkompass för 17 länder inom EU.

VoteMatchs valkompassfrågor besvaras av väljarna på de lokala partnernas hemsidor, i Sveriges fall Altinget.se. Sedan länkas väljarna vidare till VoteMatchs hemsida för att jämföra sina politiska inställningar med politiska partier i andra EU-länder.

VAD ÄR ALTINGETS VALKOMPASS?
Altingets valkompass är en databas där du genom att svara på ett antal politiska påståenden kan se vilket parti du är mest överens med.

Altingets valkompass består av 16 politiska påståenden som du tar ställning till genom att välja “Mycket bra förslag”, “Ganska bra förslag”, “Ganska dåligt förslag” eller “Mycket dåligt förslag”. Dina svar jämförs sedan med svaren från de svenska partierna.

De svenska partierna består av de partier som idag har mandat i Europaparlamentet.

I Altingets valkompass kan du även ange om det finns något påstående som är extra viktigt för dig genom att klicka i rutan “Viktigt för mig”. Då väger detta påstående tyngre vid matchningen med partierna.

Valkompasser ger vägledning men är inget facit på hur du ska rösta. Vi uppmuntrar dig därför att utforska partiernas profilsidor, där du får mer information om partiet i Europaparlamentsvalet.

HUR ÄR FRÅGORNA VALDA?
De politiska påståendena i Altingets valkompass kommer från VoteMatch projektet. Observera att de politiska påståendena är översatta från engelska till svenska. Frågorna har testats av kandidater, forskare och experter för att säkerställa att de är lättförståeliga och inte ledande för vissa partier.

HUR BERÄKNAS RESULTATET?
Resultat beräknas utifrån hur långt dina och partiernas svar är ifrån varandra på de enskilda frågorna. Tekniskt är testalgoritmen baserad på den euklidiska distansberäkningen.

Om du har markerat ett påstående som "Viktigt för mig", räknas ditt svar på denna fråga som två gånger i beräkningen av ditt resultat. Om både du och ett parti har markerat samma uttalande som "Viktigt för mig" räknas svaret på denna fråga tre gånger i resultatet.

Du kan hoppa över uttalanden under valkompassens gång. Ditt slutresultat kommer endast att baseras på de uttalanden du har svarat på och kommer därför att ge ett annat resultat än om du svarar på alla uttalanden.

SAMARBETE MED SVT
Votematch är en del av Altingets större arbete med valkompasser. I Sverige har vi jobbat med valkompasser genom att vi varit underleverantör till SVT i arbetet med deras valkompass. Vi har hjälpt SVT med formulering av påståenden, samt insamling och bearbetning av data.

Jobbet med Votematch och SVT:s valkompass har skett samtidigt och överlappat varandra, vilket innebär att SVT har varit till stor hjälp med att förverkliga Altingets del i Votematch.

På grund av detta finns följande politiska påståenden med i både Altingets valkompass och i SVT:s valkompass: 

-Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott
- Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU
- Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt
- Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas
- Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas 
- EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende
- EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer
- Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek
- Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer
- EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer
- Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas