Tobé siktar in sig på lösare tyglar i miljötillståndsreform

Den moderata huvudförhandlaren Tomas Tobé lägger krut på att få stöd för de frågor där industriutskottet har mest att säga till om. Ändringsförslagen till industriutsläppsdirektivet går relativt ofta i linje med ministerrådets position. ”Vi måste se till att industrin klarar av detta.”

Foto: Fredrik Wennerlund
Jacob Hederos

Under tisdagsförmiddagen sätter EU-parlamentets industriutskott ner foten kring vilken hållning de vill att industriutsläppsdirektivet ska ta framöver.

Regelverket, som syftar till att tydligare få en växande andel av EU:s industrier att göra sin del i arbetet med att nå EU:s miljö- och klimatmål, har allt oftare hamnat i skottgluggen den senaste tiden.

Detta eftersom de förslag som lagts fram anses för långtgående i sin kravställning, särskilt i relation till huruvida branscherna på eget bevåg gör hemläxa ändå.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00