Tobé siktar in sig på lösare tyglar i miljötillståndsreform

Den moderata huvudförhandlaren Tomas Tobé lägger krut på att få stöd för de frågor där industriutskottet har mest att säga till om. Ändringsförslagen till industriutsläppsdirektivet går relativt ofta i linje med ministerrådets position. ”Vi måste se till att industrin klarar av detta.”

0:000:00