Omstöpt industriutsläppsdirektiv undviker ETS-uppmaningen

Det senaste förslaget i omställningspaketet på EU-nivå kan både skaka om den svenska miljötillståndsarbetet och samtidigt leda till omfattande pappersarbete, enligt Jernkontorets expert. ”Frågan är om det verkligen bidrar till transformationen i praktiken,” säger Eva Blixt.

EU-förslagets höga krav på utsläppsminskning av ett antal aspekter hotar Hybrit, menar Jernkontoret. Här Martin Pei, teknisk direktör på SSAB. <br>
EU-förslagets höga krav på utsläppsminskning av ett antal aspekter hotar Hybrit, menar Jernkontoret. Här Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.
Foto: James Brooks/AP/TT
Jacob Hederos

Genom paketet med ytterligare tre större lagförslag vill EU-kommissionen sätta upp ramarna för hur fler sektorer ska kunna leva upp till de gemensamma miljö-, klimat-, och hållbarhetsmålen.

I den relativt mindre skalan läggs två förslag för att minska två grupper av utsläpp.

F-gas och ozon

I en ytterligare justering av F-gasförordningen ska skruvarna dras åt än mer för att minska spridningen och läckaget av de högpotenta växthusgaserna. På samma sätt är det tänkt att ozonförordningen ska se till att de sista resterna av de ozonskadliga ämnena, i framför allt byggmaterial, ska få en säker gravplats.

Men det förslag som kan få störst påverkan pekas ut att komma i det reviderade industriutsläppsdirektivet. Direktivet, som syftar till att sektorer hela tiden ska sträva efter att använda bästa tillgängliga teknik (BAT) i sin produktion för att få behålla sina tillstånd, får nämligen en omfattande upprustning.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00