Omstöpt industriutsläppsdirektiv undviker ETS-uppmaningen

Det senaste förslaget i omställningspaketet på EU-nivå kan både skaka om den svenska miljötillståndsarbetet och samtidigt leda till omfattande pappersarbete, enligt Jernkontorets expert. ”Frågan är om det verkligen bidrar till transformationen i praktiken,” säger Eva Blixt.

EU-förslagets höga krav på minskning av för ett antal aspekter hotar Hybrit, menar Jernkontoret. Här Martin Pei, teknisk direktör på SSAB. <br>
EU-förslagets höga krav på minskning av för ett antal aspekter hotar Hybrit, menar Jernkontoret. Här Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.
Foto: James Brooks/AP/TT