Debatt

Slutreplik: Vi slår vakt om föreningsfriheten

Vårt uppdrag har sedan vi började organisera djursjukskötare varit att bli part i avtalet och det är ledsamt att detta arbete motarbetas av Gröna arbetsgivare och Kommunal, skriver Patriq Fagerstedt, Naturvetarna och Lena Holmgren, Djursjukskötarnas riksförbund.

Eftersom Naturvetarna representerar andra grupper inom djursjukvården beslöt förbundsstyrelsen att välkomna den nya legitimerade professionen, skriver debattörerna.<br><br>
Eftersom Naturvetarna representerar andra grupper inom djursjukvården beslöt förbundsstyrelsen att välkomna den nya legitimerade professionen, skriver debattörerna.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Patriq Fagerstedt
Lena Holmgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är glädjande att Gröna arbetsgivare delar Naturvetarnas syn på vikten av djursjukskötare i djursjukvården. Men tvärtemot Gröna arbetsgivare anser vi att professionens synpunkter inte beaktas tillräckligt mycket i den nuvarande utredningen. En enkel textanalys visar att djursjukskötare nämns betydligt mer sällan i utredningen än djurvårdare och veterinärer trots att djursjukskötare är de som påverkas allra mest av utredningens förslag.

Enligt utredningen kommer djursjukskötare framöver att främst arbeta som narkossjuksköterskor för djur i stället för den mycket bredare rollen som sjuksköterska för djur. Det skulle medföra en stor kompetensförlust för djursjukvården.

Inte heller behovet av forskning inom området djuromvårdnad lyfts fram av utredningen. Även det är förvånande med tanke på hur viktig omvårdnadsaspekten är för bibehållen hälsa och snabbt tillfrisknande.

Vi välkomnade professionen

Gröna arbetsgivare ifrågasätter också Naturvetarnas mandat att föra djursjukskötarnas talan. Vi gör det sedan en grupp djursjukskötare sökte inträde i Naturvetarna när utbildningen blev en kandidatutbildning och de som akademiker inte längre kände sig hemma i Kommunal. Eftersom Naturvetarna representerar andra grupper inom djursjukvården beslöt förbundsstyrelsen att välkomna den nya legitimerade professionen.

Naturvetarna slår självklart vakt om föreningsfriheten och den individuella rättigheten att välja fackförbund. Vårt uppdrag har sedan vi började organisera djursjukskötare varit att bli part i avtalet och det är ledsamt att detta arbete motarbetas av Gröna arbetsgivare och Kommunal.

Förtroendet förvaltas

De djursjukskötare som initialt gick med i Naturvetarna har sedan dess bildat professionsföreningen Djursjukskötarnas riksförbund. För Naturvetarna är det en nyckel till att på bästa sätt förvalta det förtroende vi fick när professionen valde att ansluta sig till oss.

Slutligen när det gäller omtag så finns det guldkorn i utredningen, till exempel förslaget om verksamhetstillsyn. Däremot befarar vi att andra delar riskerar att skapa nya motsättningar i stället för att åstadkomma den hållbara djursjukvård som vi alla vill se.

Tidigare inlägg i debatten

Statliga djurvårdsutredningen lappar och lagar

Det råder i dag akut brist på djursjukskötare och veterinärer. Bristen kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl djursjukvården och alla de djurägare som inte får den vård de behöver för sina djur, skriver Patriq Fagerstedt, ordförande för Naturvetarna och Lena Holmgren, ordförande Djursjukskötarnas riksförbund.

Den svenska djursjukvåden gynnas inte av omtag

Tvärtom behövs en skyndsam beredning av redan framförda förslag. Det skriver Emma Terander, Gröna arbetsgivare.
 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00