Debatt

Den svenska djursjukvåden gynnas inte av omtag

Tvärtom behövs en skyndsam beredning av redan framförda förslag. Det skriver Emma Terander, Gröna arbetsgivare.

Gröna arbetsgivare framförde också till utredningen att vi önskade se utökade befogenheter för djursjukskötare för att de skulle kunna avlasta veterinärerna på ett bättre sätt, något som tyvärr inte förts fram som ett konkret förslag. Det skriver debattören.
Gröna arbetsgivare framförde också till utredningen att vi önskade se utökade befogenheter för djursjukskötare för att de skulle kunna avlasta veterinärerna på ett bättre sätt, något som tyvärr inte förts fram som ett konkret förslag. Det skriver debattören.Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi läser med förvåning Patriq Fagerstedts, förbundsordförande Naturvetarna, artikel om påstådda stora brister i djursjukvårdsutredningen, inte minst i expertgruppens representation.

Läs också

Djursjukskötarnas avtalsbärande part är fackförbundet Kommunal, så det är för oss oklart varför Naturvetarna anser att de skulle föra djursjukskötarnas talan. Gröna arbetsgivare påtalade att Kommunal saknades i expertgruppen till både utredningen och departementet direkt vid utredningens start, men det gjorde dessvärre ingen skillnad. Vid utredningens start ingick dock inte mindre än två representanter för djursjukskötarna i expertgruppen, att jämföra med en representant för hela den privata djursjukvårdsbranschen.

Naturvetarna har stått bakom förslaget tidigare

Att utbildningsplatserna till både djursjukskötare och veterinär är alldeles för få är vi helt eniga i, och även vi skulle gärna se att fler lärosäten erbjöd utbildningen. Men det är direkt felaktigt att utredningen inte föreslår några åtgärder gällande detta. Utredningens kapitel 7.10 handlar uteslutande om utbildningsplatser på de två utbildningarna, och utöver utökad distansutbildning föreslås att djursjukskötarutbildningen ska utökas till 150–170 platser – det vill säga en ökning med upp till 55 platser.

Att validera djurvårdare på nivå 3 med reell och, efter en av Jordbruksverket fastställd utbildning, formell kompetens till legitimerade djursjukskötare är enligt Gröna arbetsgivare ett av utredningens viktigaste förslag. Ett förslag som Naturvetarna dessutom stått bakom tidigare. Det är en tidsbegränsad möjlighet som föreslagits för att branschens kompetensbrist inte ska förvärras ytterligare.

Bered redan framförda förslag

Gröna arbetsgivare framförde också till utredningen att vi önskade se utökade befogenheter för djursjukskötare för att de skulle kunna avlasta veterinärerna på ett bättre sätt, något som tyvärr inte förts fram som ett konkret förslag.

Avslutningsvis anser Gröna arbetsgivare att den svenska djursjukvården inte skulle gynnas av ett ”omtag” och en ny utredning. Tvärtom behövs det en skyndsam beredning av redan framförda förslag. Gröna arbetsgivare ser fram emot dessa.

Nämnda personer

Patriq Fagerstedt

Förbundsordförande Naturvetarna
Doktor i neurovetenskap (Karolinska institutet 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00