Debatt

Slutreplik om fiskestopp: S kan inte bära flera hattar samtidigt

SLUTREPLIK. Sillfiskestoppet gäller sedan den 1 maj, vilket gör Socialdemokraternas försäkran om beredning i regeringen så sorglig. Regeringens passiva livsmedelspolitik räcker inte till för de kustsamhällen som drabbas, skriver Magnus Oscarsson (KD).

Hanna Westerén och Markus Selin är representanter för ett regeringsparti som med öppna ögon infört stoppet utan att försöka hantera konsekvenserna, skriver debattören. 
Hanna Westerén och Markus Selin är representanter för ett regeringsparti som med öppna ögon infört stoppet utan att försöka hantera konsekvenserna, skriver debattören.  Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Magnus Oscarsson (KD)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet


Socialdemokraterna Hanna Westerén och Markus Selin replikerar på min tidigare debattartikel om de konsekvenser som deras stopp på sillfiske innebär för företagare och samhällen längs vår sydöstra kust.

Läs också

Det är bra att de socialdemokratiska debattörerna underkänner sin regerings bristande hänsyn till det småskaliga kustnära fisket. De uttrycker också full förståelse för konsekvenserna för dem som drabbas. Allra mest glädjande är att de avslutar sin replik med att försäkra oss att det pågår en beredning i Regeringskansliet som ska komma fiskerinäringen till godo.

Men det går inte att bära flera hattar samtidigt. De är representanter för ett regeringsparti som med öppna ögon infört stoppet utan att försöka hantera konsekvenserna. Det av EU påbjudna stoppet må vara svårt att häva, men det har funnits tid att i Regeringskansliet bereda åtgärder som mildrar effekterna.

Saknas kunskapsunderlag 

Under nuvarande förhållanden kanske midsommarens sillamacka har importerats från något av våra grannländer, ursprunget är dock svenska vatten.

Magnus Oscarsson (KD) , Riksdagsledamot

Under hösten har landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) varit på besök i trakten och informerat om stoppet. Hon fick då också motta information om konsekvenserna.

I februari gick Simrishamn, Sölvesborg och Karlskrona ihop i ett samarbete med lokala fiskeri- och beredningsföretag med förslag om ett kameraövervakat försöksfiske i sommar för att visa hur lite torsk det lokala sillfisket får upp som bifångst. De som fiskar vet att bifångsterna är marginella. Men försöksfisket i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kunde därmed bilda det dokumenterade kunskapsunderlag som i dag officiellt saknas om bifångster av torsk.

Försöksfisket skulle också möjliggöra att företagsklustret kunde övervintra denna svåra sommar och förhindra att EU tycker det känns bra att återupprepa stoppet år 2021.

Det pågående rovfisket

Nu nås vi av återkommande rapporter från kusten att andra länders trålare satsar stort i samma vatten som våra egna båtar inte får fiska i. Stora båtar dammsuger olagligt i strid med EU:s överenskommelse sina egna vatten och de vatten som svenska småskaliga fiskare normalt ska kunna fiska i. Förtvivlade kustbor skickar bilder till mig som skildrar det pågående rovfisket. Här behövs en tydlig närvaro från kustbevakningen.

Sorglig försäkran

Inför år 2021 går det att fråga sig om det kommer finnas något fiskerikluster kvar i våra trakter. Stoppet gäller sedan den 1 maj vilket gör Socialdemokraternas försäkran om beredning i regeringen så sorglig. Tiden rinner iväg och marken under fötterna för de företag som berörs likaså. Om inte Socialdemokraterna kan tänka sig någon form av kompensation så uteblir det ”givande och tagande” som Westerén och Selin beskriver i relationen mellan Regeringskansliet och våra kustsamhällen. Då blir det bara ett tagande.

Under nuvarande förhållanden kanske midsommarens sillamacka har importerats från något av våra grannländer, ursprunget är dock svenska vatten.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Replik: Omotiverat att stoppa allt sillfiske under fyra månader

Vi i riksdagen liksom regeringen är medvetna om att fiskerinäringen befinner sig i en ansträngd situation med minskade kvoter till följd av en försämrad havsmiljö, skriver Hanna Westerén (S) och Markus Selin (S).

KD-ledamot: Fiskestopp för sill riskerar utplåna företag

Hanteringen av fiskestoppet för sill är nog det värsta av regeringens produktionshämmande förslag. Sillfiskestoppet på den sydskånska kusten äventyrar bland annat midsommarsillen, skriver KD-ledamoten Magnus Oscarsson.


Nämnda personer

Hanna Westerén

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
fil.mag i europeisk historia (Högskolan på Gotland 2007)

Magnus Oscarsson

Riksdagsledamot (KD), trafik- och jordbrukspolitisk talesperson
Pedagogik (Högskolan i Jönköping)

Markus Selin

Riksdagsledamot (S)
Civilingenjör (Luleå tekniska universitet, 2002), civilekonom (Uppsala uni., 2005)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget