Debatt

KD-ledamot: Fiskestopp för sill riskerar utplåna företag

DEBATT. Hanteringen av fiskestoppet för sill är nog det värsta av regeringens produktionshämmande förslag. Sillfiskestoppet på den sydskånska kusten äventyrar bland annat midsommarsillen, skriver KD-ledamoten Magnus Oscarsson.

Foto: Leif R Jansson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Magnus Oscarsson (KD) 
Riksdagsledamot, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och landsbygds- och skärgårdspolitisk talesperson


”Sköna maj” har börjat, med liv och tillväxt en hel sommar framför oss. För ett stort antal kustsamhällen längs den skånska sydkusten upp till Öland markerade dock månaden starten på det stopp för sillfiske som regeringen infört under dess högsäsong.

Midsommarsillen 

Sillfiskestoppet lägger en död hand över trakten som redan är hårt prövad av coronakrisen.

Det handlar inte enbart om de fiskebåtar som inte kan fiska. Till dem som drabbas hör också de beredningsföretag som hanterar fångsten samt restauranger och återförsäljare. Det är inte lätt för beredningsföretagen att överleva ett uteblivet intäktsår, inte heller är det lätt att återuppstå i framtiden.

Den traditionella ”sillamackan” som normalt brukar säljas i hamnen uteblir. Hur tillgången på sill till midsommar ser ut får vara osagt.

Har inte bemötts

Sillfiskestoppet är tänkt att verka skyddande för ung torsk som bifångst, men den faktiska förekomsten av torsk som bifångst under sillfisket är högst marginell.

Magnus Oscarsson (KD) 
Riksdagsledamot och landsbygds- och skärgårdspolitisk talesperson

Sillfiskestoppet är tänkt att skydda ung torsk från att bli bifångst, men den faktiska förekomsten av torsk som bifångst under sillfisket är högst marginell.

För att påvisa hur det faktiskt är har de berörda fiskeföretagen erbjudit sig att under kameraövervakning, i samarbetet med SLU, få ett kunskapsunderlag för förekomsten av bifångster. Detta seriösa förslag lades fram i en gemensam uppvaktning från Simrishamn, Sölvesborg och Karlskronas kommuner i januari men har inte bemötts av regeringen.

Träffar fel

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och talesperson för landsbygds- och skärgårdspolitik. 
Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot och talesperson för landsbygds- och skärgårdspolitik.  Foto: Riksdagen

Ursprungligen var sillfiskestoppet en konsekvens av EU-kommissionens förslag för fiskemöjligheterna i Östersjön. Där kan den svenska landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) sedan påverka omfattningen och tillämpningen.

Landsbygdsministern har uttryckt stolthet över att ha utverkat undantag för fartyg under tolv meter som fiskar med passiva redskap på grundare vatten än 20 meters djup. Detta träffar dock inte på något sätt de fiskebåtar som utgör ryggraden för det berörda fisket.

Kontraproduktiva förslag

I samband med att regeringen år 2016 antog den brett förankrade Livsmedelsstrategin fanns anledning att glädjas. Strategin ska främja en produktionsökning av livsmedel så att självförsörjningsgraden i landet kan öka. Tyvärr måste konstateras att regeringen gång på gång lägger kontraproduktiva förslag som motverkar denna ambition. Hanteringen av fiskestoppet för sill är nog det värsta av dessa produktionshämmande förslag.

Studien behövs

Förslaget med kameraövervakat fiske som kommunerna har lagt fram behövs för att ge ett kunskapsunderlag inför år 2021. Nästa år riskerar nämligen samma fiskestopp upprepas under samma premisser.

En återkommande utmaning i utvärderingen av havets miljöstatus är svårigheterna att mäta effekterna och nyttan av de åtgärder som sätts in. Den studie som kommunerna föreslagit skulle kunna ge ett välbehövligt kunskapsunderlag, som krävs inför år 2021. Annars riskerar det enda underlaget bli de socioekonomiska konsekvenserna i form av utplånade företag som följer av beslutet.

Nämnda personer

Magnus Oscarsson

Riksdagsledamot (KD), trafik- och jordbrukspolitisk talesperson
Pedagogik (Högskolan i Jönköping)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00