Debatt

Slutreplik: Inlandsvattnen livsavgörande för ålen

Krympta livsmiljöer i inlandsvattnen har varit förödande för den europeiska ålen. Om inte detta åtgärdas så minskar ålpopulationens chanser att återhämta sig, skriver sex ålforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i en slutreplik.

”Att ål stannar vid kusten beror på att så många av dess vandringsvägar till inlandsvatten är blockerade”, skriver debattörerna.
”Att ål stannar vid kusten beror på att så många av dess vandringsvägar till inlandsvatten är blockerade”, skriver debattörerna.Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Andreas Bryhn
Docent Sveriges lantbruksuniversitet
Josefin Sundin
Docent Sveriges lantbruksuniversitet
Håkan Wickström
Fil dr Sveriges lantbruksuniversitet
Niklas Sjöberg
Fil dr Sveriges lantbruksuniversitet
Willem Dekker
Fil dr Sveriges lantbruksuniversitet
Rob van Gemert
Fil dr Sveriges lantbruksuniversitet

 

Tre forskare vid Östersjöcentrum delar i sitt debattsvar våra förslag att förbättra passagen för vandringsfisk upp- och nedströms förbi vattenkraftverk i Sverige och i ålens övriga utbredningsområde. Det är bra.

Däremot ställer vi oss frågande till resonemanget kring att merparten av all ål i Sverige växer upp längs kusten. Att ål stannar vid kusten beror på att så många av dess vandringsvägar till inlandsvatten är blockerade. Historiska källor visar att ålen har varit mycket talrik i nästan alla inlandsvatten i Sverige och i det övriga transkontinentala utbredningsområdet.

Läs också

Ålar dör nedanför vandringshinder

Vi konstaterar att ålfisket redan är på god väg att fasas ut.

Debattsvarets räkneexempel inkluderar inte heller alla de oräknade ålar som dör nedanför vandringshinder, för att de inte kan vandra vidare uppåt. Våra motdebattörers huvudsakliga lösning på ålfrågan tycks i stället vara att omedelbart förbjuda ålfisket. Vi konstaterar att ålfisket redan är på god väg att fasas ut. Problematiken vi pekar på i vår artikel, som belysts i media de senaste veckorna, är att tillgängliggöra de inlandsvatten i Sverige och utomlands där ålen har sitt naturliga utbredningsområde.

”En kortsiktig lösning”

Att helt förlita sig på kusten som uppväxtområde för framtidens ålbestånd är en kortsiktig lösning som inte tar hänsyn till ålens naturliga utbredning, eller till dess biodiversitetsvärde. De tre forskarna vid Östersjöcentrum accepterar uppenbarligen därigenom en fullständig förlust av ål och en minskad biologisk mångfald i våra inlandsvatten.

Värdet av ålens samtliga livsmiljöer i hela utbredningsområdet måste i stället belysas, och lösningar som har potential att ge ett starkt ålbestånd för all framtid bör prioriteras.

Läs tidigare inlägg i debatten

Återskapa ålens livsmiljöer och minska dödligheten i vattenkraftverk

Uppdrag gransknings program om ålen visar att skyddet för arten både är brännande och komplex. Skyddet koordineras bäst på EU-nivå då populationen är spridd över flera kontinenter. Att återskapa förlorade livsmiljöer i inlandsvatten bör prioriteras, skriver fem ålforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Falskt narrativ att ålens öde vilar i kraftbolagens händer

Den snabbaste och billigaste åtgärden för ålens överlevnad i Sverige vore att omgående stoppa allt ålfiske. Och det bästa sättet att radikalt minska turbindödligheten vore att stoppa utsättningarna av importerade ålyngel i inlandsvatten ovanför kraftverken. Det skriver Östersjöcentrums Henrik Svedäng, Tina Elfwing och Christoph Humborg i en replik.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00