Debatt

Så kan gruv- och mineralnäringen utvecklas i stället för avvecklas

Sällan har tillståndsfrågorna stått i fokus så mycket som de senaste månaderna. Dagens system behöver förändras, annars riskeras både jobb och klimatsatsningar. Därför presenterar vi ett omfattande reformpaket för att förtydliga tillståndssystemet, skriver Svemin, Boliden, LKAB, Cementa, Kaunis Iron och Beowulf Mining.

Sveriges rika berggrund ger unika möjligheter att bidra till Europas klimatomställning, skriver debattörerna.
Sveriges rika berggrund ger unika möjligheter att bidra till Europas klimatomställning, skriver debattörerna.Foto: Per Larsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Maria Sunér
Vd Svemin 
Mikael Staffas
Vd Boliden och ordförande Svemin 
Jan Moström
Vd LKAB 
Magnus Olsson
Vd Cementa 
Klas Dagertun
Vd Kaunis Iron 
Kurt Budge
Vd Beowulf Mining 

Höga klimatambitioner är direkt relaterat till ett ökat behov av metaller och mineral. Om samhället ska kunna nå netto-noll kommer behovet av mineral att öka med sex gånger jämfört med dagens behov – och många gånger mer för vissa energikritiska metaller. Dessa måste givetvis vara hållbart producerade. Vi ser hur många av de stora industri- och samhällssatsningar som görs i Sverige tar sin utgångspunkt i värdekedjan som startar med de resurser som finns i berggrunden. Och här finns det stor potential till produktion av mer av de material som behövs för klimatomställningen.

Utvecklingen går åt fel håll

Befintliga gruv- och mineralbolag står redo att framtidssatsa med mångmiljardinvesteringar för att bidra till nettonoll-samhället. Sveriges rika berggrund – där flertalet av de mineraler som EU listat som kritiska finns – ger unika möjligheter att bidra till Europas klimatomställning.

Dagens tillståndssystem har under lång tid blivit en black om foten för bättre miljö och hållbar samhällsutveckling.

Men trots möjligheterna ser vi hur utvecklingen går åt fel håll. Görs inget är risken stor att en hel sektor gradvis avvecklas i stället för att utvecklas. Dagens tillståndssystem har under lång tid blivit en black om foten för bättre miljö och hållbar samhällsutveckling. Det kan inte vara politikens intention att detaljer och formalia, på ett oproportionerligt sätt, ska få hindra en hållbar omställning.

Reformer inom fyra områden

Det finns mycket goda skäl att överväga genomgripande reformer av prövningssystemet, men samtidigt får behovet av långsiktiga förbättringar inte hindra nödvändiga förändringar här och nu. Därför lanserar vi nu ett reformpaket med sammanlagt 27 reformförslag inom fyra områden:

  • Förändra lagstiftningen till att fokusera mer på hållbar utveckling i prövningen. För att klara klimatomställningen och för att kunna locka investeringar till Sverige måste prövningen breddas till att även inkludera ansvar för samhällsutvecklingen. Det kan ske genom att bedömningsgrunderna i miljöbalken utvecklas och att myndigheterna får tydligare instruktioner. En ny myndighet med uppdrag att bedöma helheten skulle kunna skapas.
  • Strama upp miljötillståndsprocessen. Nuvarande miljötillståndsprövning lever inte upp till lagstiftarens krav om effektivitet i svenska domstolar. Sätt en tidsgräns för tillståndsprövning enligt miljöbalken och stärk samtidigt domstolens roll. Ställ tydliga krav och förväntningar på myndigheter.
  • Säkra samhällets tillgång till mineral. Mineral har en avgörande roll för samhällsutvecklingen och klimatomställningen, minerallagen måste därför uppvärderas och tillmätas större tyngd vid avvägningar mot andra intressen. Riksintresset för mineral behöver stärkas.
  • Öka attraktiviteten för prospektering. Det är svårt att hitta mineralfyndigheter som är ekonomiskt lönsamma att utvinna. Reformera Bergsstaten och inför en tidsgräns för hantering av ärenden enligt minerallagen.

Tillståndsprocesserna signalerar

Det ska självklart ställas relevanta och höga miljökrav på våra verksamheter, liksom på alla andra verksamheter som har en inverkan på miljö. Svensk gruvnäring är och ska även i framtiden vara globalt ledande vad gäller hållbar utvinning av metall och mineral. Men politikens hantering av gruvnäringens tillståndsprocesser signalerar dessvärre att gruvnäringen inte ska göra sig besvär i Sverige.

Det är dags för ett nytag kring svensk mineralpolitik och tillståndsgivningen för gruv- och mineralverksamheter. Med vårt reformpaket vill vi vara en konstruktiv kraft för den hållbara samhällsutvecklingen.

Nämnda personer

Maria Sunér

Vd Svemin
Civilingenjör i kemiteknik (Chalmers 1995)

Jan Moström

Vd och koncernchef för LKAB
Bergsskoleingenjör (Bergsskolan, 1985)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024