Cementa-lagen: Riksdagen kapar ledtiderna

Riksdagen förbereder en mycket tajt tidsplan för att klubba igenom regeringens Cementa-proposition på kortast möjliga tid. Men Vänsterpartiet vill kasta grus i maskineriet. "Regeringen ska inte skräddarsy en lag för ett bolag som inte kan bete sig." säger Jens Holm (V).

Cementas fabrik i Slite på Gotland.
Cementas fabrik i Slite på Gotland.Foto: Karl Melander/TT
Johanna Alskog

Cementa-frågan ser till att hålla riksdagen i rörelse. På måndagen frågades näringsminister Ibrahim Baylan (S) ut av näringsutskottet om turerna kring en rapport från SGU. Frågan var huruvida näringsdepartementet förmått SGU att ligga lågt med rapporten, kanske till och med mörkat den.

Centerns Helena Lindahl, ledamot i näringsutskottet, kallar ”det hela lite märkligt”.

– Det var en del klarlägganden från ministern, men fortfarande står ord mot ord, om vem som sagt vad och vem som uppfattat vad, säger hon till Altinget.

Motionstid: Ett dygn

Parallellt med utfrågningarna i näringsutskottet kring hanteringen av rapporten – även SGU och Boverket ska bjudas in – förbereds mottagandet av Cementa-propositionen. Det vill säga förslaget till lagändring av miljöbalken som ska möjliggöra för regeringen att tillfälligt förlänga Cementas tillstånd att bryta kalk, trots att Mark- och miljööverdomstolen underkände bolagets ansökan.

Det är bråttom om allt ska gå i lås innan bolagets tillstånd löper ut den sista oktober. Motionstiden, det vill säga möjligheten för partierna att lägga motförslag på propositionen, har bantats ned från gängse två veckor till ett dygn, enligt Maria Gardfjell (MP), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottet planerar att behandla förslaget första gången den 21 september.

V siktar på att hinna

Uppslutningen bland riksdagspartierna om att skapa ett undantag i miljöbalken för Cementa är stor.

– Vi har noterat invändningarna i remissvaren från bland annat domstolshåll om att man inte ska lagstifta särskilt för ett bolag, men i det här fallet är det nog tyvärr nödvändigt, säger Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet.

Men Vänsterpartiet är av helt annan åsikt. Partiets målsättning är att hinna komma in med en motion, även om det är mycket svårt att hinna med på 24 timmar, enligt partiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm.

– Vi motsätter oss den urholkning av miljöbalken som regeringen gör. Vi kan inte skräddarsy lagstiftning utifrån ett enda företag som inte kunnat lämna in en miljökonsekvensbeskrivning som håller måttet, säger han till Altinget.

Vad ska regeringen göra annars, med tanke på den cementbrist som riskerar att uppstå i landet när Cementas tillstånd löper ut?

– Det är inte regeringen som ska göra något, det är Cementa som ska lära sig att göra miljökonsekvensbeskrivningar. Vi ska inte skräddarsy en lag för ett bolag som inte kan bete sig, säger Jens Holm.

Lagförslaget, som just nu ligger för juridisk granskning hos Lagrådet, innehåller ingen tidsangivelse för en förlängning av tillståndet. Men regeringen har sagt att att det är åtta månader som är aktuellt, något som bland annat Cementa anser är för snålt.

Vare sig Centern eller Moderaterna har någon uttalad hållning i tidsfrågan.

– Vi har noterat det, men inte satt ner foten, säger Lars Hjälmered och C:s Helena Lindahl säger att partiet får återkomma i frågan.

M redo lägga lagförslag

Däremot förbereder sig Moderaterna för att under hösten ytterligare öka pressen på regeringen för att minska miljötillståndsprocesserna, enligt Lars Hjälmered. En fråga som växt i kölvattnet av Cementa-ärendet, då bolaget fick domstolens beslut mycket nära inpå att nuvarande tillstånd löper ut. Lars Hjälmered anser att det inte finns tid att vänta in den pågående Miljöprövningsutredningen.

– Vi är beredda att göra både tillkännagivanden och lägga starka förslag. Vi hoppas på att få en riksdagsmajoritet och kunna trycka prövningsfrågan i rätt riktning, säger han.

Läs också

Nämnda personer

Jens Holm

Styrelseordförande Stockholms hamn AB, hållbarhetsansvarig ESMC
fil. mag. i sociologi (Uppsala uni., 1996)

Lars Hjälmered

Statssekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Civilingenjör i maskinteknik (Chalmers, 2003)

Helena Lindahl

Riksdagsledamot (C)
Studer vid Umeå universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024