Rörigt när EU:s energi- och klimatinsatser ska följas upp

Efter att EU lämnat modellen med tvingande mål på medlemsstatsnivå, ska styrningsförordningen se till att insatserna fortfarande leder hela vägen. Men det är ingen enkel övning att få både hängslen och livrem på plats.

Trots viss oreda för stunden, så kommer medlemsländerna att vara tvingade att visa upp sina kort, anser experter. <br>
Trots viss oreda för stunden, så kommer medlemsländerna att vara tvingade att visa upp sina kort, anser experter.
Foto: Philippa Willitts/flickr
Jacob Hederos

Myndighetsrepresentanter runt om i EU kämpar för tillfället med att mata in uppgifter i 23 bilagor för att öka transparensen kring vad som görs på hemmaplan för att nå de EU-gemensamma målen på energi- och klimatområdet.

Anledningen är att arbetet med de nationella energi- och klimatplanerna inom den så kallade styrningsförordningen just nu är inne uppföljningsfas.

– Det råder ganska stor förvirring fortfarande, säger Johan Vinterbäck på Energimyndigheten, som representerat Sverige i den gemensamma EU-arbetsgruppen för inrapporteringen.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00