Debatt

Replik: Ska skogen vara ett friluftsmuseum enligt Miljöpartiet?

Det finns anledning att ifrågasätta Miljöpartiets narrativ, att det svenska skogsbruket förorsakar någon sorts massutrotning. Det stämmer helt enkelt inte, skriver Sverigedemokraternas Johan Nissinen och Tomas Brandberg.

Vi i Sverigedemokraterna har en mer mångfacetterad och mer verklighetsförankrad bild av skogen, skriver debattörerna.
Vi i Sverigedemokraterna har en mer mångfacetterad och mer verklighetsförankrad bild av skogen, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Miljöpartiet är outtröttliga i sitt ideologiska motstånd mot svenskt skogsbruk. I vanlig ordning går man internationella miljöorganisationers ärenden och negligerar svenska intressen. Samtidigt ligger det något traditionellt storsvenskt kring deras övertygelse att hela världen uppmärksamt följer Sverige. Denna föreställning är milt uttryckt lite överdriven.

MP emot svenskt självbestämmande

I sitt debattinlägg målar Pär Holmgren (MP) upp en bild av att ödet för ”miljoner arter” är avhängigt att vi fortsätter inskränka skogsbruket i Sverige. Facit för de senaste årtiondena talar dock ett annat språk. Sedan 1970 anses totalt sju arter ha försvunnit från den svenska skogen, varav ingen eller högst någon enstaka kan associeras med barrskogsbältet. De flesta av dessa arter återfinns i dag i andra europeiska länder.

Läs också

Det finns alltså anledning att ifrågasätta Miljöpartiets underförstådda narrativ, att det svenska skogsbruket förorsakar någon sorts massutrotning. För att tala klartext stämmer det helt enkelt inte.

Det som Miljöpartiet verkar ha svårt att ta till sig är att det svenska skogsbruket tar stor miljöhänsyn.

Vi vill dessutom påminna om att Miljöpartiet en gång i tiden med emfas motsatte sig svenskt medlemskap i EU. Sedan övergick man till att motsätta sig överstatlighet. Detta kan vara värt att ha i åtanke när Miljöpartiet numera är överstatlighetens främsta förespråkare. Den som värnar svenskt självbestämmande bör alltså inte rösta varken på Miljöpartiet eller på de partier som är beredda att ge Miljöpartiet inflytande.

Skogen har ekonomiska värden

Miljöpartiet, som har huvuddelen av sin väljarbas i landets större städer, ser skogen som ett museum som vi helst inte ska komma i närheten av. Vi i Sverigedemokraterna har däremot en mer mångfacetterad och mer verklighetsförankrad bild av skogen. Den har både betydande naturvärden och ekonomiska värden.

Det som Miljöpartiet verkar ha svårt att ta till sig är att det svenska skogsbruket tar stor miljöhänsyn. Många arter trivs för övrigt i gallrad skog och i anslutning till beståndsgränser och hyggen. Det gör även svampplockare, bärplockare och orienterare. Samtidigt undantas faktiskt uppemot 30 procent av skogen från avverkning genom olika typer av skydd. Pär Holmgrens domedagsretorik är alltså lite världsfrånvänd, åtminstone vad gäller vårt eget land.

Det är dock väldigt intressant att LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) nu kommer upp till diskussion. Sverige är nämligen snubblande nära ”netto-noll” vad gäller territoriella utsläpp från vårt land. En besvärande omständighet för alla som försöker framställa oss som nån sorts miljöbovar.

Omyndigförklara inte medlemsländerna

Hur ska man då hantera skogsfrågor i övriga EU? Vår inställning är att skogsfrågor till sin natur är lokala och bäst hanteras av nationell expertis och nationella institutioner. Sålunda anförtror vi skogsnationer som Tjeckien, Spanien, Lettland och så vidare att själva bestämma över sin egen skogspolitik.

Miljöpartiet å sin sida vill omyndigförklara unionens medlemsländer och flytta besluten till Bryssel, troligen för att kunna kringgå besvärliga nationella parlament, såsom riksdagen i Sverige.

Läs tidigare inlägg i debatten

MP: Regeringens skogspolitik underminerar klimatpolitiken i både Sverige och EU 

Sverige har i internationella sammanhang länge setts som ett föredöme när det kommer till miljö- och klimatfrågor. Men det är en position som raseras i rask takt på grund av regeringen, skriver Pär Holmgren, EU-parlamentariker (MP).

Nämnda personer

Pär Holmgren

Europaparlamentariker (MP)
Licentiatexamen i meteorologi (Uppsala uni., 1993)

Johan Nissinen

Europaparlamentariker (-), kandidat för Folklistan i EU-valet
Civilekonom (Linnéuniversitetet, 2012-)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00