Debatt

MP: Regeringens skogspolitik underminerar klimatpolitiken i både Sverige och EU 

Sverige har i internationella sammanhang länge setts som ett föredöme när det kommer till miljö- och klimatfrågor. Men det är en position som raseras i rask takt på grund av regeringen, skriver Pär Holmgren, EU-parlamentariker (MP).

Svenska skogar utsätts för massiv avverkning genom stora kalhyggesbruk, skriver Europaparlamentarikern Pär Holmgren (MP).
Svenska skogar utsätts för massiv avverkning genom stora kalhyggesbruk, skriver Europaparlamentarikern Pär Holmgren (MP).Foto: Fredrik Persson/TT
Pär Holmgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Få frågor är lika avgörande för såväl klimatet som den biologiska mångfalden som hur vi behandlar skogen. I dag röstar EU-parlamentet igenom ny lagstiftning för Europas skog- och markanvändning. Det är viktiga bestämmelser, men hur sorgligt är det inte att den svenska regeringen gjort allt för att urvattna dem.

Miljontals arter riskerar utrotning

Vi befinner oss i den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia – antagligen den snabbaste utrotningen i planetens historia. FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster rapporterar att omkring en miljon djur- och växtarter redan hotas av utrotning, många inom bara några årtionden.

Vi människor är helt beroende av den biologiska mångfalden, av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Klimatförändringarna både påverkar förutsättningar för alla levande varelser och ekosystem, och möjligheten till klimatanpassning försämras snabbt av den minskade biologiska mångfalden.

Ett av de främsta hoten är storskaliga skogsavverkningar. Skogar som är hem för miljontals arter, renar vår luft och ger oss syre, och är helt avgörande för vår chans att klara klimatutmaningen. Här har Sverige, som ett av världens mest skogrikaste länder, en viktig roll att spela – både genom åtgärder med direkt effekt för klimatet och den biologiska mångfalden, och genom att vara förebild för andra skogrika länder.

Altingets gratis nyhetsbrev

Sverige inget föredöme längre

Sverige har i internationella sammanhang länge setts som ett föredöme när det kommer till miljö- och klimatfrågor. Men det är en position som nu raseras i rask takt. Den stora skogsindustrin i Sverige håller en hög avverkningstakt av värdefulla skogar för att få råvara till billiga priser. Det är en affärsmodell som är långt ifrån hållbar. Svenska skogar, även de viktiga kontinuitetsskogarna, utsätts för massiv avverkning genom stora kalhyggesbruk. Det är en pågående katastrof för både den biologiska mångfalden och klimatet. 

I dagens omröstning i Europaparlamentet ska vi klubba den så kallade LULUCF-lagstiftningen, som reglerar hur mycket koldioxid som ska bindas i skog och mark inom EU. Detta är en enormt viktig klimat- och miljölagstiftning, vars ambitionsnivå och slagkraft är helt avgörande för att begränsa de sammankopplade natur- och klimatkriserna vi befinner oss i.

Regeringen har drivit på för att alla mål utöver storleken på dagens kolsänka ska vara valfritt att uppnå, snarare än bindande.

Sveriges regering har lagt väldig kraft på att försöka urvattna LULUCF. En ökad ambition i att binda koldioxid i skogen skulle nämligen betyda att Sverige måste tänka om kring takten och sättet vi brukar våra skogar. Regeringen har drivit på för att alla mål utöver storleken på dagens kolsänka ska vara valfritt att uppnå, snarare än bindande.

Regeringen vill sänka ambitionsnivån

Det gjorde även den tidigare S-ledda regeringen, men ändå tyckte den nya regeringen i höstas att det var nödvändigt att försämra regeringens ståndpunkt ännu mer och styra mot ytterligare försvagningar av texten i förhandlingarna. Det skedde exempelvis genom att förtydliga att ingenting får på något sätt riskera att påverka den svenska avverkningstakten, som är näst högst i EU.

Moderaterna som sitter i Europaparlamentet har till och med röstat för att ändra det föreslagna målet att öka kolinlagringen till ett mål för att minska  den, så att kalhyggena och utsläppen dessa innebär kan bli fler och större. I den slutgiltiga texten som röstas igenom i dag är det övergripande målet inte bindande, och därtill finns en mängd flexibilitet och kryphål som underminerar målsättningen ytterligare.

Vi gröna kommer att rösta ja till den framförhandlade texten, att avstå eller rösta nej är inget alternativ – EU behöver denna lagstiftning. En stor majoritet i EU-parlamentet kommer förmodligen också att stödja förslaget och därigenom får EU betydligt förbättrade lagar vad gäller skog och biologisk mångfald jämfört med idag. Men det går inte att komma ifrån att Sveriges regering aktivt bidragit till att sänka hela EU:s ambitionsnivå i klimatfrågan och i denna lagstiftning. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00