Debatt

Replik: Rätt att inte låta förpackningsinsamling gå med vinst

Svenskarnas engagemang för återvinning är rekordstort. Sverige överträffar alla EU:s mål för materialåtervinning. Men nya miljömål kräver också nya reformer, skriver Henrik Nilsson, vd Svenskt producentansvar AB, i en replik.

Aldrig tidigare har så många förpackningar lämnats till återvinning, skriver debattören.
Aldrig tidigare har så många förpackningar lämnats till återvinning, skriver debattören.Foto: Naina Helén Jåma/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Peter Mellgren, delägare i TMR, kritiserar regeringens förslag att producentansvarsorganisationer inte ska få dela ut vinst. Men det finns goda argument för förslaget.

Läs också

Rekordstort engagemang

Vi ser att svenskarnas engagemang för återvinning är rekordstort – statistik visar att aldrig tidigare har så många förpackningar lämnats till återvinning via FTI:s insamlingssystem som består av återvinningsstationer och lösningar för fastighetsnära insamling som under 2021.

Insamlingen överträffar nu alla EU:s mål för materialåtervinning. Men nya miljömål kräver nya reformer. De stora förändringar som regeringen nu föreslår, med bland annat en utbyggd fastighetsnära insamling, kommer förhoppningsvis öka återvinningen men kommer också att innebära stora utmaningar under flera år framåt.

Det finns en risk att svenskarnas engagemang och trovärdigheten för insamlingssystemet påverkas, vilket skulle kunna få en direkt effekt på insamlingsgraderna framåt. Vi ser att tydliga regler kring bland annat lika villkor och icke-vinstdrivande organisationer är viktiga för att behålla tilliten och trovärdigheten för förpackningsinsamling framåt. Det behöver helt enkelt vara ordning och reda på avfallet.

Övergång till en cirkulär ekonomi

Insamlingen och återvinningen av förpackningar finansieras av förpackningsavgifter. De betalas av producenterna till en producentansvarsorganisation och syftet är inte att skapa överskott, utan främst att motsvara kostnaderna för insamling och vidarebehandling av insamlat material. Om producentansvarsorganisationen ändå gör ett överskott, visar det att producenterna betalat för höga avgifter. Då är det rimligt och rätt att överskottet betalas tillbaka till producenterna.

Det behöver helt enkelt vara ordning och reda på avfallet. 

Regeringens förslag gör det också möjligt för producentansvarsorganisationer att kunna låta ett eventuellt överskott stanna i verksamheten för att bekosta investeringar i ny teknik eller spara till kommande utgifter.

En bred majoritet av remissinstanserna är positiva till förslaget om att inte dela ut vinst, bland andra många kommuner. I promemorian som föregick propositionen påpekades också att vinstdrivande konkurrens är svårt att förena med incitament för att nå höga och cirkulära materialåtervinningsmål. Om producentansvarsorganisationer börjar tävla med låga avgifter och med låga ambitioner kring materialåtervinning finns en uppenbar risk att vi inte kommer att nå framtida miljömål och övergången till en cirkulär ekonomi.

Läs tidigare inlägg i debatten

Begränsa inte konkurrensen om förpackningsinsamlingen

En återmonopolisering av producentansvarstjänster vore olyckligt och kontraproduktivt för arbetet med en alltmer cirkulär ekonomi på förpackningsområdet. Detsamma gäller ett vinstutdelningsförbud. Det skriver Peter Mellgren, delägare TMR.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00