Debatt

Begränsa inte konkurrensen om förpackningsinsamlingen 

En återmonopolisering av producentansvarstjänster vore olyckligt och kontraproduktivt för arbetet med en alltmer cirkulär ekonomi på förpackningsområdet. Detsamma gäller ett vinstutdelningsförbud. Det skriver Peter Mellgren, delägare TMR.

Regeringen har föreslagit ett förbud mot vinstutdelning från företag som erbjuder producentansvarstjänster för förpackningar, skriver debattören.
Regeringen har föreslagit ett förbud mot vinstutdelning från företag som erbjuder producentansvarstjänster för förpackningar, skriver debattören.Foto: Naina Helén Jåma/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Just nu pågår en översyn av lagstiftningen om producentansvar för förpackningar. Regeringen har föreslagit ett förbud mot vinstutdelning från företag som erbjuder producentansvarstjänster. Samtidigt bedriver den dominerande producentansvarsorganisationen Svenska förpackningsinsamlingen AB (FTI) och dess närstående företag Svenskt producentansvar AB (SPA) en lobbyingkampanj för att återinföra ett monopol på producentansvarstjänster.

En sådan återmonopolisering vore olycklig och kontraproduktiv för arbetet med en alltmer cirkulär ekonomi på förpackningsområdet. Detsamma gäller ett vinstutdelningsförbud.

Osaklig kampanj

TMR är ett av de två företag som i dag erbjuder tjänster för att tillgodose det lagstadgade producentansvaret för förpackningar. Det rör sig om att samla in, transportera, sortera och återvinna förpackningsavfall av framför allt plast, papper/kartong, glas och metall. I dessa tjänster ingår också administration av till exempel statistik som ska rapporteras till Naturvårdsverket. TMR är uppstickaren på marknaden som framgångsrikt vuxit från starten 2005 till att i dag hantera cirka tio procent av marknaden. Dominanten är FTI vars marknadsandel är cirka 90 procent.

Nuvarande regelverk är just nu under översyn, bland annat för att implementera nya krav från EU på ett utökat producentansvar. Samtidigt har regeringen i promemorian En förbättrad förpackningsinsamling föreslagit att ansvaret för den operativa insamlingen ska övertas av kommunerna, med producenterna som finansiellt ansvariga, via sina producentansvarsorganisationer.

Det är konkurrensen från TMR som drivit på så att branschen utvecklats med nya innovativa lösningar, mer insamling och högre materialåtervinningsgrad som följd.

FTI och SPA bedriver en intensiv kampanj för att återinföra det monopol för producentansvarstjänster som rådde från införandet av producentansvaret 1994 till 2005 när TMR etablerade sig på marknaden. Kampanjen präglas tyvärr av osakligheter, senast refererade i nättidningen Packmarknaden den 10 mars 2022. Bland annat påstås, under rubriken ”Inför inte konkurrens för producentansvar”, att 41 procent av remissinstanserna avstyrker förslaget att tillåta konkurrerande producentansvarsorganisationer. Detta är missvisande.

Förbjud inte vinster

För det första har det aldrig funnits ett legalt monopol och det har rått faktisk konkurrens sedan 2005. Det finns alltså inget förslag om att ”införa konkurrens”. För det andra har något sådant förslag inte avstyrkts av remissinstanserna. Det är främst remissinstanser som har kopplingar till FTI och SPA, i egenskap av delägare i FTI eller medlemmar i organisationer som är delägare i FTI, som är negativa till regeringens förslag i största allmänhet.

Regeringen lämnade nyligen en proposition till riksdagen om de ändringar i miljöbalken som krävs för den kommande nya förordningen om producentansvar för förpackningar. Av propositionen framgår att regeringen valt att inte föreslå en återmonopolisering men däremot något som i praktiken är ett förbud för producentansvarsorganisationer att dela ut vinst.

TMR anser inte att det finns några bärande skäl för att förbjuda konkurrens eller vinstutdelning. Det är konkurrensen från TMR som drivit på så att branschen utvecklats med nya innovativa lösningar, mer insamling och högre materialåtervinningsgrad som följd. Dessutom till lägre kostnader. Det är alltså konkurrensen som är garanten för ekonomisk och miljömässig effektivitet, inte konstlade regleringar av konkurrens eller vinst.

Riksdagen bör därför inte införa ett förbud mot vinstutdelning.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00