Omtag för miljötillstånden – men kniviga avvägningar väntar

OMTVISTAD. Den nya utredningen som ska ta fram förslag till förändringar av miljötillståndsprocessen kommer troligen stöta på patrull, tror den förra utredaren. Samtidigt finns en farhåga hos näringslivet att lagändringarna kommer dra ut på tiden.

Mer samordning av myndigheterna, fler åtgärder ska bara behöva anmälas och planer på ett ”grönt spår” vid tillståndsprövningar,  Det är några av de punkter som samarbetspartierna har enats om ska ingå i den utredning som regeringen tillsatte i förra veckan, den så kallade miljöprövningsutredningen.

Efter många om och men, och även tidigare utredningar, är det nu alltså dags för löftet i regeringsförklaringen att ta fart. Hos berörda aktörer tas flera delar i direktiven emot med öppna armar.

– Vi är jättepositiva till att det här kommer till och att utredningen är sjösatt, säger Mårten Sohlman, vd vid branschföreningen för bergmaterialindustrin, SBMI, till Altinget.

Bergtäkterna som behövs för infrastrukturprojekt är ett av de vanligaste ärendena som prövas för miljötillstånd. Men näringen har de senaste åren blivit alltmer frustrerade över hur prövningen fungerar.
– I min bransch så upplever verksamhetsutövarna att det blir mer detaljerat och komplext att ansöka om miljötillstånd. Olika länsstyrelser hanterar också ärendena på väldigt olika sätt. Så det här är jätterelevanta förändringar som utreds, säger Mårten Sohlman.

Hos gruvindustrin välkomnas också direktiven, men branschjuristen Kerstin Brinnen tycker att det är synd att utredaren inte får kolla på förändringar av mark- och miljödomstolarnas organisation och handläggning av mål eller ärenden.
– Där tror jag att man skulle kunna – genom att se över processen för handläggning av målen – åstadkomma välbehövlig förbättring, utan att minska på miljöskyddet. Som det är nu finns det oklarheter i lagstiftningen kring hur processen går till, säger Kerstin Brinnen vid Svemin till Altinget.

Login