Nya stora områden pekas ut som värdefulla skogar

FJÄLLNÄRA SKOGAR. De oskyddade områdena med höga naturvärden i nordvästra Sverige är mycket större än vad myndigheterna tidigare har beräknat. Naturvårdsverket bedömer att de skogsområden som bör skyddas är värda totalt 21 miljarder kronor.

Iksjak är ett stort sammanhängande naturskogsområde strax norr om Arjeplog.
Iksjak är ett stort sammanhängande naturskogsområde strax norr om Arjeplog.Foto: Frederic Forsmark
Johanna Alskog

Fragmenteringen av dessa skogar är fortfarande pågående och kan, om den får fortsätta, påtagligt påverka områdets långsiktiga möjligheter att behålla den höga ekologiska funktionaliteten.

ur Naturvårdsverkets rapport
Fakta
Vad räknas som produktiv skogsmark?
Produktiv skogsmark är skogsmark som anses kunna producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.
Källa: SCB

Det finns 820 000 hektar skog i nordvästra Sverige med höga naturvärden – men som än så länge saknar formellt skydd. Av dessa är 525 000 hektar produktiv skog (se faktaruta).

Dokumentation

Genomfördes under sommaren

"Huvudsyftet med inventeringen har varit att ta fram ett så heltäckande kunskapsunderlag som möjligt för avgränsning av större sammanhängande fjällnära skogar med höga naturvärden." – skriver Naturvårdsverket.

Inventeringen utfördes i somras på initiativ av Naturvårdsverket.

Inventeringen genomfördes av länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län.

Resultaten har sammanställts av Naturvårdsverket i rapporten "Skogar med höga naturvärden ovan och i nära anslutning till fjällnära gränsen – Statistik och sammanställning".


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Senast från Miljö och Energi

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024