Ny klimatöverenskommelse förändrar inte norsk olje- och gaspolitik

Norges klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen är nöjd med genombrottet om fossila bränslen vid klimatförhandlingarna i Dubai. Han hade helst velat gå ännu längre, men anser samtidigt att det inte finns något behov av en omstruktureringsplan för den norska olje- och gasutvinningen.

Klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) kunde jubla för enighet vid klimatmötet i Dubai på onsdagsmorgonen<br>
Klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) kunde jubla för enighet vid klimatmötet i Dubai på onsdagsmorgonen
Foto: Klima- og miljødepartementet
0:000:00