Naturbrukarna: Komiskt påstå att stål vinner över trä

REPLIK. Det är närmast desperat att kalla trä för ett dåligt miljöval av byggmaterial. Det skriver Naturbrukarnas ordförande Rickard Axdorff i en replik till Entreprenörföretagens vd Johan Lindström som i en debattartikel uppmanat politikerna att sluta lyssna på träbranschens propaganda.

Av: Rickard Axdorff

ordförande Naturbrukarna Sverige

Man ska vara försiktig med vad man önskar. Önskningar kan gå i uppfyllelse. Det gäller inte minst för Johan Lindström, vd för Entreprenörföretagen som är den fackliga organisationen Plåtslageriernas riksförbunds röst.

Det känns en aning desperat när Lindström påstår att trä är ett dåligt miljöval. Smått komiskt blir det när Lindström påstår att ”Stål vinner över trä alla dagar i veckan”. Att sen påkalla uppmärksamhet från bostadsminister Kaplan (MP) och önska att han ska göra en djupare analys av trä som byggmaterial ter sig aningen vanskligt. En sådan analys kan bli den största otjänsten Lindströms medlemmar någonsin skådat.

Plåt går inte att skörda

Lindström utger sig för att vara miljövän, och det stora problemet med trä tycks vara att det inte är ett miljövänligt byggmaterial. Plåt är tydligen, enligt honom, ett mycket bättre miljöval.

Jag törs drista mig till att påstå att den bransch vars livscykel startar med ett frö i skogen är nära nog helt neutral vad gäller utsläpp och miljöpåverkan. Detta beskrivs bland annat i regeringsuppdraget ”Styrmedlens betydelse för grön omställning” (Tillväxtanalys 2014). Träprodukter har dessutom en väl fungerande cirkulär ekonomi. Att exempelvis värma upp nya hus med gamla hus när de rivs är ett utmärkt miljöval.

I Sverige har vi mängder med skog. Skog som vi har brukat sedan urminnes tider. Detta brukande har format det som vi idag uppfattar som naturen. Den brukande skogen håller mängder med arter och fortsatt brukande kommer inte att påverka mångfalden negativt, snarare tvärtom. Ett aktivt brukande av naturen bidrar till mångfald. Att använda trä i huskonstruktioner är att bidra till skogens mångfald.   

Det som Lindström utelämnar i sin debattartikel är att stål inte är en naturprodukt som likt träd nyttjar solljuset och näringen i marken för att bilda vackra skogar av träd. Träd som när de har blivit mogna att plocka, blir till väggar och tak. Det verkar som om han tror att plåt ploppar upp som svampar ur jorden, så är icke fallet. Plåt går inte att skörda i naturen utan måste framställas genom en mycket energikrävande processindustri med höga koldioxidutsläpp. Även återanvänt stål kräver stora mängder energi för att transporteras och smältas ner.

Skog minskar utsläppen från stål

Näst intill komiskt blir det om man vet att gruvbolaget LKAB som bryter malm betalar skogsbrukare för sin negativa miljöpåverkan. Skogsbrukare får pengar som ersättning för att deras träd tar upp den koldioxid som släpps ut av stålindustrin. Handeln med dessa koldioxidkrediter är ett sätt för stålindustrin att ta hjälp av den miljövänliga skogsbranschen för att minska sin negativa miljöbelastning. Ett annat nytt spännande projekt kallas för BioDri. Genom att byta ut kol mot trä i den process där syre reduceras från malmen hoppas man minska sin miljöbelastning. Skog används således för rening av stålprocessens utsläpp.

Jag välkomnar mer byggande med trä. Att det skulle vara en trend har jag svårt att se. Men, vi har troligen bara sett början av den enkla anledningen att trä som byggmaterial ger lägre kostnader generellt, kortare byggtider, ökar konkurrensen, är bra för miljöarbetet samt för svensk landsbygd.

Vad gäller fukt och mögel har jag ingen uppfattning, men jag tror att eventuella problem handlar om byggfusk och inte om materialval. Det är riktigt att trä brinner. Det är också riktigt att stål smälter. I en del stålkonstruktioner använder man trä för att kapsla in och skydda stål mot hög hetta. När trä brinner och hettas upp bildas nämligen en skyddande sotkapsel runt stålet som skyddar stålkonstruktioner från kollaps.

Kaplan bör tillsätta arbetsgrupp

Vi är överens om en sak. Jag hoppas också att bostadsministern tillsätter en arbetsgrupp för att göra en djupare analys över materialval vid nybyggnationer. Det skulle inte förvåna mig om en sådan grupp kom fram till en nationell strategi där volymen hus med trästomme ska mångdubblas med omedelbar start i allmännyttans bostäder!

Forrige artikel Entreprenörföretagen: Stål och plåt vinner mot trä – alla dagar i veckan Entreprenörföretagen: Stål och plåt vinner mot trä – alla dagar i veckan Næste artikel S och MP: Lindström motarbetar både klimatet och bostadsbyggandet S och MP: Lindström motarbetar både klimatet och bostadsbyggandet
Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

UTBLICK. I Tysklands folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen gick väljarna till valurnorna i kommunalval denna vecka. Valens stora vinnare blev De gröna, som rycker fram i delstat efter delstat. Nästa år är det val till den tyska Förbundsdagen och mycket talar för att De gröna får en nyckelroll i regeringsbildningen.