Entreprenörföretagen: Stål och plåt vinner mot trä – alla dagar i veckan

DEBATT. Politikerna måste frigöra sig från träbranschens propaganda om att trä är det bästa byggmaterialet i alla lägen. Det anser Entreprenörföretagens vd Johan Lindström som uppmanar bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) att göra en djupare analys.

Av: Johan Lindström

vd Entreprenörföretagen samt förbundsdirektör Plåtslageriernas Riksförbund.

Att bygga flerbostadshus i trä är en trend som tycks hålla i sig. Främst för att många lever i villfarelsen att trä är det mest miljövänliga byggmaterialet. Men sanningen är att stål och plåt är betydligt mer hållbara byggmaterial, bland annat för att de är både återvinningsbara och underhållsfria.

Faktum är att det inte finns något byggnadsmaterial som är lika användbart, lågemitterande, materialeffektivt och miljövänligt som stål. En av de största fördelarna är att materialet är återvinningsbart – till hundra procent – till skillnad från exempelvis trä som bränns upp när en byggnad rivs. Plåtfasader kan enkelt återanvändas medan övriga metaller sorteras, smälts ned och blir till nya metaller.

Stål binder inte fukt

Stål och plåt orsakar inte heller fuktskador eller mögel. Grunden för det moderna stålbyggandet lades i början av 1900-talet i och med att stålbalken kom och svetstekniken utvecklades. Detta möjliggjorde höghusbyggande bland annat i form av skyskrapor – även i dag skulle riktigt höga, säkra och stabila byggnadsverk vara omöjliga att bygga utan stål. Världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai, är ett bra och modernt exempel på just det.

I och med att Boverkets byggregler ställer allt högre krav på minskad energianvändning, så byggs hus allt tätare, vilket ställer höga krav på både materialval och utförande. Då är stål ett utmärkt materialval, eftersom det är oorganiskt och till skillnad från trä alltså inte kan binda fukt. Därigenom riskerar man inga fuktskador eller angrepp av svamp eller skadedjur i konstruktionen.

Framgångsrik trälobby

Träbranschen har de senaste åren framgångsrikt lyckats påverka allt från politiker till byggbolag med sin lobbyverksamhet. Förra regeringen satsade cirka 40 miljoner skattekronor i projektet Trästad 2012 och nu gör till exempel Folkhem en miljardsatsning på bostadshus i trä som delfinansieras av pengar från Fjärde AP- fonden. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) går i sina företrädares fotspår och förespråkar ett ökat byggande i trä. Trä är visserligen ett funktionellt material som passar bra i vissa sammanhang, men som representant för byggplåtsbranschen vet jag att det finns flera stora fördelar med att bygga i stål och plåt.

Sanningen börjar komma ikapp

Stål och plåt borde därför vinna byggmatchen mot trävirket ganska överlägset, men duktiga lobbyister har gjort ett bra jobb och lyckats övertyga politiker, i så gott som samtliga läger, om träets förträfflighet. Nu verkar det dock som om sanningen har börjat komma ikapp och träbyggnadstekniken har fått sig ett par ordentliga törnar. Ett bra exempel på det är att försäkringsbranschen ser med oro på att det blir vanligare att bygga flerfamiljshus och högre hus i trä. I somras varnade till exempel Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring, för att det snart kan bli omöjligt att försäkra höga byggnader med trästomme i framtiden. Redan i dag är försäkringspremien högre för ett höghus i trä, jämfört med ett motsvarande hus byggt med stål- och/eller betongstomme. Främst beroende på att brandrisken är större och för att vattnet vid ett eventuellt eftersläckningsarbete, kan förstöra byggnaden för evigt.

Kaplan måste göra djupare analys

Jag vill därför uppmana Mehmet Kaplan att inte köpa träbranschens propaganda utan att istället göra en lite djupare analys. En ökad satsning på stål i byggandet skulle nämligen kunna bidra till ett mer miljövänligt samhälle, ge ett uppsving i den svenska byggbranschen samt stärka svensk ekonomi.

Forrige artikel Djurens Rätt: Farmare vill tjäna stora pengar på minkar i små burar Djurens Rätt: Farmare vill tjäna stora pengar på minkar i små burar Næste artikel Naturbrukarna: Komiskt påstå att stål vinner över trä Naturbrukarna: Komiskt påstå att stål vinner över trä
Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

UTBLICK. I Tysklands folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen gick väljarna till valurnorna i kommunalval denna vecka. Valens stora vinnare blev De gröna, som rycker fram i delstat efter delstat. Nästa år är det val till den tyska Förbundsdagen och mycket talar för att De gröna får en nyckelroll i regeringsbildningen.