Debatt

MP: M riskerar vilseleda väljarna om klimattullar

Klimattullar kommer vara ett avgörande styrmedel för att gynna de företag som tar täten i klimatarbetet. Genom klimattullarna kommer EU dessutom att kunna öka pressen på resten av världen, och förhindra koldioxidläckage. Det skriver Jakop Dalunde och Karolina Skog (MP) i en slutreplik.

”Klimattullar är ett mycket viktigt steg mot en global prissättning på koldioxid. Det är vad EU-parlamentets förslag handlar om och Moderaternas försök att måla upp dimridåer är inget annat än populism.”
”Klimattullar är ett mycket viktigt steg mot en global prissättning på koldioxid. Det är vad EU-parlamentets förslag handlar om och Moderaternas försök att måla upp dimridåer är inget annat än populism.”Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT
Jakop Dalunde
Karolina Skog
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För några veckor sedan röstade Moderaterna och Kristdemokraterna emot ett betänkande som handlade om att införa klimatavgifter på importerade varor. Det är ett förslag som EU-kommissionen kommer att presentera innan sommaren och som vi gröna har kämpat för länge. Syftet är att sätta ett globalt pris på koldioxidutsläpp, gynna Europeiska företag som tar klimatansvar, tvinga andra länder att höja sina klimatambitioner och förhindra att utsläpp flyttar utanför EU:s gränser för att slippa undan klimatansvar.

Läs också

”Skadlig retorik”

Det är direkt felaktigt att hävda att Miljöpartiets tre EU-parlamentariker röstade för den formulering om biomassa som Moderaterna hänvisar till.

Jakop Dalunde och Karolina Skog
Miljöpartiet

Klimattullar är ett mycket viktigt steg mot en global prissättning på koldioxid. Det är vad EU-parlamentets förslag handlar om och Moderaternas försök att måla upp dimridåer är inget annat än populism. Det riskerar att vilseleda väljarna till att tro att idén om klimattullar skulle hota det svenska skogsbruket. Det är inte bara fel i sak, utan rentav skadlig retorik. Visa i stället ärlighet i ert motstånd mot effektiv klimatpolitik.

Dessutom är det direkt felaktigt att hävda att Miljöpartiets tre EU-parlamentariker röstade för den formulering om biomassa som Moderaterna hänvisar till. Det är helt enkelt inte sant. Vi lade ner våra röster gällande det ändringsförslaget. Kampen för den svenska bioenergin förs på många håll, men inte genom motstånd mot global prissättning på koldioxid.

Fasa ut fria tilldelningen

Vad gäller den fria tilldelningen av utsläppsrätter så fyller den ingen funktion i ett fungerande system med klimattullar som komplement till utsläppshandeln. Systemet skulle angripa problematiken med koldioxidläckage på ett effektivt sätt. Det skulle inte längre vara lönsamt för en industri att flytta verksamhet utomlands för att undvika prissättning inom utsläppshandeln.

43 procent av alla utsläppsrätter delas ut gratis. Mellan 2008 och 2030 kommer den Europeiska industrin ha tilldelats gratis utsläppsrätter till ett värde av 383 miljarder euro. På grund av denna fria tilldelning har utsläppen från industrin minskat med knappt 1 procent mellan 2012 och 2018. Att jämföra med elsektorn där utsläppen från exempelvis kolkraften minskade med hela 13 procent enbart under 2019. Ska EU nå sina klimatmål måste vi fasa ut den fria tilldelningen av utsläppsrätter.

Läs tidigare inlägg i debatten

M: ”Miljöpartiet trappar upp sitt krig mot skogsbruket”

Med stöd av Miljöpartiet slog Europaparlamentet fast att biomassa inte längre ska klassas som klimatneutralt. Beslutet svartmålar ett av våra viktigaste verktyg i den gröna omställningen, nämligen det hållbara skogsbruket. Det skriver Moderaternas Tomas Tobé och Jessica Polfjärd i en replik.

”Den fria tilldelningen är det viktigaste verktyget för att motverka koldioxidläckage”

Det är olyckligt att Jakop Dalunde och Karolina Skog (MP) inte noterat hur viktig den fria tilldelningen är för att den svenska industrin ska kunna fortsätta ställa om och vara ledande i arbetet ur fossilberoendet. Det skriver Jernkontorets Helén Axelsson i en replik.

”M sitter i knäet på de allra värsta utsläpparna”

Moderaterna bekände nyligen färg när EU-parlamentet röstade om sina inspel till utformningen av EU:s nya klimattullar. I stället för att ställa sig på det svenska näringslivets sida valde Moderaterna att göra gemensam sak med Europas högerextrema, skriver Miljöpartiets Jakop Dalunde och Karolina Skog.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00