Ministrar vacklar inför krav på återvinning av fler batterier

Miljöministrarna kommer att undanta skärpta återvinningskrav på elsparkcyklarnas batterier när de samlas på torsdag. ”En väldigt välbalanserad och bra inriktning”, menar Annika Strandhäll, som dock gärna sett att ministerrådet gått längre. Miljöministern får också uppbackning av parlamentsförhandlare: ”Vi måste göra allt för att minska beroendet av Putin”.

Batteriförordningen ska bland annat se till att uttjänta elbilsbatterier har en tydlig återvinningskedja på plats. <br>
Batteriförordningen ska bland annat se till att uttjänta elbilsbatterier har en tydlig återvinningskedja på plats.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Jacob Hederos

Som ett led i att göra EU mindre importberoende av de råvaror som behövs i klimatomställningen, har flera delar av det ”cirkulära ekonomi”-arbetet inom EU skruvat upp tempot de senaste åren.

Testballongen för stora delar av det nya sättet att reglera produkter från ”gruva till slutanvändning” återfinns i batteriförordningen, som just nu tar stora kliv framåt hos EU-lagstiftarna.

– Vi har varit otroligt angelägna om att få denna på plats, säger Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister (S), till Altinget.

Efter att ha fått grönt ljus både från EU-ambassadörerna och EU-nämnden i fredags anses nu budet för hur ministerrådet vill förändra EU:s batteriregelverk nästintill färdigbakat ut.

– Det är en väldigt välbalanserad och bra inriktning som man landat i, fortsätter Strandhäll.

Bred uppbackning i EP

Detaljerna är ännu inte officiella i överenskommelsen, men det finns några klara besked. Där EU-parlamentet förra veckan enades bakom att omfatta ett antal ytterligare batterikategorier i bland annat återvinningskraven, så kommer ministerrådet att ta en mer avvaktande position när de ses på torsdag.

Det är en väldigt välbalanserad och bra inriktning som man landat i

Annika Strandhäll
Klimat- och miljöminister (S)

Bland annat kommer inte elsparkcykelbatterier och andra ”batterier för lättare transportmedel” omfattas av hållbarhetskraven från början, utan endast eventuellt först efter fem år eftersom ”det saknas tillräcklig data” i underlagen för att ställa de kraven redan nu.

Det budet uppskattas dock inte av EU-parlamentsförhandlare.

– Vi måste göra allt för att minska beroendet av Putin.

I EU-parlamentet fick just den säkerhetspolitiska dimensionen en ytterligare skjuts inför omröstningen, då förespråkarna med hänvisning till att Ryssland är huvudleverantör till flera av de centrala komponenterna i både bränsleceller och Li-ion batterier fick uppbackning för sin linje i slutdebatten.

Vissa skärpningar gick igenom

Svenska regeringen har också förordat detta i förhandlingen i rådet, men fick till slut ge upp. Men det ses som en seger att alla elbilsbatterier ska omfattas av kraven till skillnad från i EU-kommissionens förslag, där det låg en kapacitetsgräns.

– Samtidigt är det just i elbilsbatterierna som den största miljövinsten nås, säger en ministerrådsförhandlare.

En till punkt där den svenska regeringen fick ge upp gällde ambitionen om att koppla samman batterireglerna tydligare med kemikalielagstiftningen Reach, för att begränsa spridningen av farliga och känsliga ämnen i batterierna just via denna.

Det kommer att bli lättare att byta ut batterier i telefoner och datorer istället för att tvingas köpa nya produkter.

Karin Karlsbro
Liberala grupperns förhandlare i miljöutskottet (L)

Förespråkarna för den andra linjen pekade på att batterireglerna begränsar spridningen också i avfallsledet. Men från regeringens sida hade man hellre sett att de farliga ämnena som används just i batterier också begränsas generellt.

– Den har vi fått släppa för att komma överens. Vi uppfattar inte heller att det kommer att ge några stora åverkningar, men det handlade om att vi ville värna att Reach skulle vara den absolut viktigaste lagstiftningen. Det uppfattar vi fortsatt också att vi är överens om i rådet, säger Annika Strandhäll till Altinget.  

Del i flerstegsraket

Signalvärdet av att komma överens redan nu har flera poänger. En av dem är att pekar till EU-kommissionen hur långt lagstiftarna är villiga att gå.

Flera av de initiativ som först lanserats i batteriförordningen kommer nämligen nu också att återkomma i fler produktkategorier i EU-kommissionens förslag för att utvidga ecodesign-reglerna den 30 mars. Det rör bland annat kraven på att sätta upp klimatfotavtryck på produkter, något som nu får ett grönt ljus hos EU-lagstiftarna.

– I dag har vi inte det, men i stället för att säga att ”vi behöver först en metod innan vi tar en lag som ställer krav på det” så ger vi i överenskommelsen grönt ljus till att ett sånt förslag läggs fram, säger en ministerrådsförhandlare till Altinget.

Med det nya regelverket stärker vi förutsättningarna för marknaden för batterier. Det är helt avgörande för att främja investeringar i produktionen av hållbara batterier.

Jessica Polfjärd
EPP:s förhandlare i miljöutskottet (M)

Läs också

Nämnda personer

Annika Strandhäll

Riksdagsledamot (S), ordförande S-kvinnor
Studier i arbets- och organisationspsykologi och i organisation och ledarskap (Göteborgs uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00