Miljö- och klimatåtgärder kapas: Men Eneroth pekar på förstärkningar på annat håll

Regeringen kapar finanseringen till stadsmiljöavtalen för att få loss miljarder till ett antal prioriterade projekt.” Det här är ett sätt att skapa utrymme till Trafikverket att utvärdera stadsmiljöavtalen” säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Stadsmiljöavtalens budget dras in från 2027, men Eneroth menar att styrmedlet nu får tid att ses över för att framför allt nå fler. <br>
Stadsmiljöavtalens budget dras in från 2027, men Eneroth menar att styrmedlet nu får tid att ses över för att framför allt nå fler.
Foto: Måns Berg, Cykelfrämjandet
0:000:00