Debatt

M Sverige: Motivera till att byta bil – återinför skrotningspremien

REPLIK. Vad Sverige behöver är att ge bilister incitament att skrota sina trafik- och miljöfarliga bilar. Vi kräver därför att lagstiftaren återinför skrotningspremien, skriver Caroline Drabe, M Sverige. 

"Det innebär redan en mycket stor vinst både för miljön och trafiksäkerheten om en person skrotar en gammal bil", skriver debattören. 
"Det innebär redan en mycket stor vinst både för miljön och trafiksäkerheten om en person skrotar en gammal bil", skriver debattören. Foto: Marcus Ericsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Caroline Drabe
Vd, Riksförbundet M Sverige

I en debattartikel skriver Lars Nykvist, Kvdbil, att stora klimatvinster kan uppnås om vissa bilar tas ur bruk tidigare. Han skriver också att en större och åldrande fordonspark är ett allvarligt hot mot Sveriges klimatmål.

Vi vill lägga till ytterligare en aspekt – trafiksäkerheten.

Läs också

Stor andel av dödsfallen

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är gamla bilar problematiska då de generellt sett har dålig krocksäkerhet och saknar antisladdsystem. I dag finns drygt 670 000 personbilar i trafik som är av årsmodell 2000 eller äldre. Trots att dessa bilar endast står för cirka en procent av trafikarbetet så inträffade nästan 30 procent av dödsfallen i en personbil under 2018 i sådana bilar.

Hjälp från staten

Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser från personbilarna minskat med omkring 17 procent.

Caroline Drabe
Riksförbundet M Sverige

Och, som Lars Nykvist skriver, är nya bilar renare och mer bränslesnåla än äldre bilar. Det är ett resultat av teknikutveckling och förbättrade drivmedel med lägre utsläpp. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser från personbilarna minskat med omkring 17 procent. Samtidigt har antalet bilar ökat med cirka 1 000 000.

Det finns alltså många goda skäl att uppmuntra fler att byta ut äldre fordon mot nyare fordon. De gamla bilarna är ett problem både ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Men, notan för detta kan inte bäras av bilägarna ensamma. Här måste staten hjälpa till.

Bättre incitament 

Ett verktyg för att få bort gamla bilar från trafiken är en skrotningspremie. En sådan fanns tidigare men togs bort 2007 och ersattes av ett producentansvar. Producentansvaret innebär att den som producerat bilen är skyldig att ta emot den när den ska skrotas, utan kostnad.

M Sverige menar dock att denna modell inte fungerar. Dels är incitamenten för bilägare att byta bil för små, dels tar inte producenterna det ansvar som vi förväntar oss. Man bör behålla producentansvaret för en skrotad bil, men det behöver kompletteras med en skrotningspremie baserad på bilmodellens koldioxidutsläpp.

Behöver inte vara fabriksnya

En skrotningspremie skapar incitament för bilister med äldre bilmodeller att skrota sin gamla bil och köpa en nyare. Både miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna blir betydande för varje gammal bil som försvinner. Och de nya bilarna som köps in behöver inte vara fabriksnya. Det innebär redan en mycket stor vinst både för miljön och trafiksäkerheten om en person skrotar en gammal bil och i stället köper en nyare, begagnad bil.

Trafikfarliga miljöbovar 

M Sverige har därför länge krävt att lagstiftaren återinför skrotningspremien och gör premien beroende på vilken utsläppsnivå den skrotade bilen har. En sådan modell skulle uppmuntra bilister att skrota de mest trafikfarliga miljöbovarna.

Eftersom incitamenten blir högre för de bilar som släpper ut mest skapas bättre förutsättningar både för trafiksäkerheten och minskade koldioxidutsläpp.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Debatt: Kortare livstid för bilar – ett sätt att minska utsläppen

Stort politiskt fokus har lagts på omställningen till fler nya klimatsmarta bilar, men lite görs för att minska ett växande berg av äldre bilar. Nya beräkningar visar att stora klimatvinster kan uppnås om vissa bilar togs ur bruk långt tidigare, skriver Lars Nykvist, Kvdbil.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00