Debatt

L: Sätt fokus på habitat för pollinerande insekter

DEBATT. Den utbredda bidöden hotar den biologiska mångfalden och livsmedelsproduktionen. Läget är alarmerande. Kommande jordbruksprogram behöver sätta fokus på öppna landskap och habitat för pollinerande insekter, skriver Nina Lundström (L).

"Liberalerna anser att kommande jordbruksprogram behöver sätta fokus på öppna landskap och habitat för pollinerande insekter."
"Liberalerna anser att kommande jordbruksprogram behöver sätta fokus på öppna landskap och habitat för pollinerande insekter."Foto: AP Photo/Michael Probst
Nina Lundström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hotet mot biologisk mångfald är tillsammans med klimatproblemen vår tids stora miljöutmaningar. En betydande andel av våra livsmedel blir svåra att odla om det inte finns pollinerande insekter.

Det handlar om stora konsekvenser för mänskligheten globalt och enorma ekonomiska värden som kan gå förlorade. Det ekonomiska värdet av honungsbinas pollinering av odlade grödor i Sverige är mellan 300 och 600 miljoner kronor. Det framgår av rapporten ”Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige” som Jordbruksverket publicerat.

Honungsbinäringen producerar även honung och vax till ett värde av drygt 300 miljoner kronor. Biodlarna är viktiga och bidrar till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Alarmerande läge

David Wagner slår fast i den amerikanska vetenskapstidskriften PNAS att de flesta biologer i världen är eniga om att världen är på väg in i ett sjätte massutdöende. Det är första gången på 66 miljoner år, då 80 procent av alla arter försvann inklusive dinosaurierna.

Vi behöver göra allt vi kan för att vända trenden. Om bina försvinner kommer hela vår livsmiljö att påverkas.

Nina Lundström (L)
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Argentinska forskare har påvisat att antalet bin har minskat dramatiskt, med över 25 procent. Tyska forskare har studerat naturskyddsområden och beräknar att bin minskat med 75 procent. Oavsett procenttalen så är läget alarmerande och därför måste åtgärder vidtas.

"Matbrist ett stort problem"

Varför dör bin? När 50 miljoner honungsbin dog i regionen Međimurje i Kroatien, nära gränsen till Ungern, sommaren 2020 ansåg biodlare att den troliga orsaken var insektsgifter. Men orsakerna är flera. Gifter, matbrist och klimatförändringar.

Nina Lundström (L).
Nina Lundström (L).
Foto: Magnus Fröderberg

Matbristen är ett stort problem för bin. I takt med att jordbruket förändras täcks i dag stora områden av åkrar eller skogsplanteringar, medan ängar med stor mångfald av blommande växter saknas. När betesmarkerna blivit färre växer de öppna landskapen igen. De grödor som blommar gör det bara under en kort period.

Orsakerna måste förebyggas

Den utbredda bidöden har länge oroat aktörer i många länder då den hotar både den biologiska mångfalden och livsmedelsproduktionen. Honungsbina bidrar med ekosystemtjänster som är avgörande för livsmedelsproduktionen.

Orsaker till bidöd måste förebyggas. De strategier för användning och begränsning av växtskyddsmedel som finns behöver omfatta åtgärder för att förebygga negativ påverkan på pollinerande insekter. Det gäller både i Sverige men även inom ramen för EU-samarbetet.

Dagens vilda bin har svårt att hitta någonstans att bo. När marker växer igen på grund av att de inte tas om hand genom bete eller slåtter, försvinner blommor och vegetation som marklevande vilda bin använder för att livnära sig på. Gräsmattor och hårdgjorda ytor anläggs i den byggda miljön.

Fokus på pollinerande insekter

Liberalerna anser att kommande jordbruksprogram behöver sätta fokus på öppna landskap och habitat för pollinerande insekter. Åtgärder behövs även i tätortsnära sammanhang.

Vi vill att åtgärder snabbt kommer på plats och prioriteras, och att medel omfördelas. Vi behöver göra allt vi kan för att vända trenden. Om bina försvinner kommer hela vår livsmiljö att påverkas. Det kan vi inte riskera – då är vi illa ute.

Nämnda personer

Nina Lundström

Tidigare riksdagsledamot (L)
Magister i företagsekonomi (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00