L: Inte riksdagens uppgift att bedöma vargstammens status

DEBATT. M, C, KD och SD anser att vargen inte är ”utrotningshotad”, men vad bedömningen grundas på är oklar. Antalet vargar och beslut om licensjakt bör inte avgöras genom omröstningar i riksdagen, utan av myndigheterna, skriver Nina Lundström (L).

Nina Lundström (L)
Riksdagsledamot, talesperson i miljö- och jordbruksfrågor


Riksdagen står inför att fatta beslut om ett tillkännagivande gällande licensjakt på varg. Beslutet som riksdagen står inför innebär ett nytt politiskt förhållningssätt till vargbeståndet.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att riksdagen ska bestämma vargbeståndets antal individer samt att licensjakt ska ske. Liberalerna anser att expertis och myndigheter utifrån vetenskapliga belägg ska bedöma om vargstammen har gynnsam bevarandestatus. Vi står fast i att det är Naturvårdsverket, och andra berörda myndigheter, som har ansvaret för att bedöma gynnsam bevarandestatus och licensjakt på varg.

Oklar bedömning

Partierna bakom tillkännagivandet menar att vargen inte är ”utrotningshotad”. Vad bedömningen betyder, och grundas på, är oklar. Deras uppskattning av antalet individer är att det räcker med 170 vargar, samtidigt som Kristdemokraterna skriver i en motion att det är 100 individer som är riktmärket gällande varg.

Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken har varit att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn (de så kallade stora rovdjuren) i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Den nuvarande inriktningen på rovdjurspolitiken grundas på alliansens-regeringens proposition som godkändes av riksdagen år 2013.  I propositionen gjordes en bedömning av ”gynnsam bevarandestatus”, vilket blev en vargpopulation om 170–270 individer.

Ingen licensjakt i år

Naturvårdsverket har med sin expertis landat i att det i dagsläget rör sig om 300 individer för att uppnå gynnsam bevarandestatus. När stammen har uppnått gynnsam bevarandestatus kan myndigheten utfärda licensjakt på varg. Detta har skett vissa år men för år 2020 gjordes bedömningen att det inte är möjligt.

Naturvårdsverket beslutade i juni 2019 att inte delegera till länsstyrelserna möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg. Utrymmet för licensjakt på varg under kommande jaktsäsong ansågs vara obefintligt med rådande populationsstorlek och populationstrend.

En förnyad bedömning om delegation av licensjakt för 2021 kommer att göras 2020 utifrån resultaten av årets varginventering.

Dialog är viktigt

Från Liberalernas sida ser vi det viktigt att frågan om gynnsam bevarandestatus står i fokus samt att ansvariga myndigheter gör denna bedömning och fattar beslut avseende licensjakt. Det finns i dag möjlighet för myndigheter att även vidta andra åtgärder om det behövs. Skador som rovdjur orsakar ska ersättas och åtgärder måste kunna vidtas för att förebygga skador. Dialogen med lokalbefolkningen är viktig. Myndigheter kan också ge tillstånd till skyddsjakt om det bedöms vara nödvändigt.

Myndigheternas expertis

Antalet vargar och beslut om licensjakt bör inte avgöras genom omröstningar i riksdagen. Tillkännagivandet öppnar vägen för nya principer. Vad är målet för de partier som väljer att ändra politikens riktning? Hur många vargar ska få finnas i Sverige? Riksdagens beslut öppnar upp för att ifrågasätta vargens existens och debatten om frilevande vargar i vårt ekosystem kommer ta fart.

Liberalerna värnar en livskraftig och genetiskt frisk vargstam som har gynnsam bevarandestatus. Bedömningar ska avgöras av myndigheter och deras expertis. De stora rovdjuren inklusive vargen ska kunna fortsätta vara del av vårt ekosystem.

Forrige artikel Debatt om biogas: Stärk kommunernas roll Debatt om biogas: Stärk kommunernas roll Næste artikel "Beroendet av importerade insatsmedel – viktigaste problemet att lösa"
 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Var står L egentligen i den här frågan?

  Nina, hur röstade Liberalernas representanter i frågan om tillkännagivandet igår i Riksdagen?

 • Rapportera

  Mats S Johansson

  Var står L egentligen i den här frågan?

  Nina, det finns uppgifter som säger att Lileralernas representanter lade ner sina röster vid omröstningen om tillkännagivandet. Stämmer det?
  Hoppas på svar.

Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

LÅNELÖFTE. Trafikverket vill köpa in nya nattågsvagnar för 3,7 miljarder kronor. Men infrastrukturministern ger inga besked i höstbudgeten och utlovar inte heller något besked till våren. "Det är ju en avsevärd summa" säger Tomas Eneroth.