Debatt

MP: "Vi kan inte acceptera licensjakten på varg"

DEBATT. Det står klart att M, KD, SD och C vare sig värderar vargens existensrätt eller vikten av att beslut grundas på välgrundad forskning. Licensjakt bör inte ske på en fridlyst och hotad art, skriver Rebecka Le Moine (MP) och Torbjörn Nilsson (MP). 

Vargjakt utanför Hofors, 2011. "Vi vill se rovdjursstammar som är långsiktigt livskraftiga. Därför kan vi inte acceptera licensjakten på varg, lodjur och järv, varken den nuvarande eller en utvidgad."
Vargjakt utanför Hofors, 2011. "Vi vill se rovdjursstammar som är långsiktigt livskraftiga. Därför kan vi inte acceptera licensjakten på varg, lodjur och järv, varken den nuvarande eller en utvidgad."Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Rebecka Le Moine (MP)
Riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald
Torbjörn Nilsson (MP) 
Partistyrelseledamot 


Vargen är fridlyst och rödlistad i Sverige, och en stor anledning till varför vargen blir allt mer hotad, är just på grund av den illegala jakten. Forskare bedömer att runt 70 vargar per år dödas illegalt. Samtidigt är det få brott som leder till dom.

Politiken måste hitta vägar för att komma till bukt med den organiserade brottsligheten. Men i stället för att ta dessa alarmerande siffror och den helt oacceptabla situationen på allvar, ägnar sig vissa partier åt att försöka utöka jakten på vargar som varken angripit några tamdjur eller betett sig närgånget. 

Väcker starka känslor

Vargen är fridlyst, ingår i EU:s art- och habitatdirektiv och cirka 300 vargar finns i Sverige. Nyligen publicerade SLU den nya rödlistan, som visar att vargen går från att vara ”sårbar” till ”starkt hotad”, och den illegala jakten nämns som en drivande faktor.

Vargen är en art som väcker starka känslor. Ja, det händer att den tar tamdjur. Ja, det händer att den blir närgången och problematisk. Där måste politiken svara, genom att avlasta den enskilde individen från ekonomisk förlust, och för problematiska vargindivider kan skyddsjakt bedrivas. Men utöver detta finns även licensjakten, som inte riktas mot några specifika individer. Licensjakt är något som rimligtvis inte bör ske på en fridlyst och hotad art, en art som dessutom är så pass inavlad som vår vargstam är.

Missbruk av vetenskap

Politikerna verkar ha gjort det till sin uppgift att företräda den lilla varghatande skara som ”tar lagen i egna händer”.

Rebecka Le Moine (MP) och Torbjörn Nilsson (MP) 

Licensjakten har motiverats genom att konflikten skulle minska och acceptansen skulle öka. Men trots licensjakten har inte tjuvjakten minskat. Från Kristdemokraternas Kjell-Arne Ottosson hörs från talarstolen att personer som tar lagen i egna händer är en effekt av myndigheterna, och att han förstår det.

Från samma håll har en motion blivit till ett tillkännagivande till regeringen om att öka jakten på varg, via licensjakten. M, KD, SD och C ställer sig bakom och hänvisar till det skandinaviska vargforskningsprojektet (skandulv). Forskningen som refereras till har helt utelämnat genetiska faktorer och effekter av fortsatt inavel. Analysens huvudförfattare har själv förklarat att det är ”misuse of science”, missbruk av vetenskap, att använda den som stöd för att hålla nere vargstammen. 

Enligt Naturvårdsverkets rapport skulle en långsiktigt livskraftig vargpopulation behöva omfatta minst 1 700 vargar. Samtidigt bedömde Naturvårdsverket att det kan räcka om 300 av dessa finns i Sverige, förutsatt att invandring av obesläktade vargar från andra delar av den stora populationen sker minst vart femte år.

Påståendet stöds inte

Men trots allt detta, deklarerar Moderaternas Jessica Rosencrantz i talarstolen att det är oacceptabelt att vargen finns i ett större antal än 300 individer och att vargpopulationen måste minskas till 170 individer. Kristdemokraterna menar att vi med god marginal passerat biologiska gränsen för långsiktig överlevnad, men kan inte underbygga påståendet med forskning som stödjer påståendet.

"Kan inte acceptera"

Det står klart att partierna som riktar sitt tillkännagivande varken värderar vargens existensrätt eller vikten av att beslut tas på välgrundad forskning. Det verkar inte handla om fakta eller lösningsinriktad konstruktiv politik, utan politikerna verkar ha gjort det till sin uppgift att företräda den lilla varghatande skara som ”tar lagen i egna händer”. Syftet verkar inte vara något annat än att montera ner skyddet för den starkt hotade och fridlysta vargen i Sverige.

Vi i Miljöpartiet bygger vår politik på solidaritet med alla människor, alla djur och all natur. Vi vill se rovdjursstammar som är långsiktigt livskraftiga. Därför kan vi inte acceptera licensjakten på varg, lodjur och järv, varken den nuvarande eller en utvidgad. 

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

L: Inte riksdagens uppgift att bedöma vargstammens status

M, C, KD och SD anser att vargen inte är ”utrotningshotad”, men vad bedömningen grundas på är oklar. Antalet vargar och beslut om licensjakt bör inte avgöras genom omröstningar i riksdagen, utan av myndigheterna, skriver Nina Lundström (L).


Nämnda personer

Jessica Rosencrantz

Riksdagsledamot (M), andre vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet, miljö- och klimatpolitisk talesperson
Fil.mag i Nationalekonomi (Handelshögskolan, 2011)

Kjell-Arne Ottosson

Riksdagsledamot (KD), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, ledamot Miljömålsberedningen, miljö- och klimatpolitisk talesperson
Grundskollärare (Högskolan i Karlstad 1998)

Rebecka Le Moine

Riksdagsledamot (MP), talesperson för biologisk mångfald och djurrätt
Biolog

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00