Klimatrådets uppmaning: Skapa marginal till kolsänkemålet

Regeringen kan inte vänta in Miljömålsberedningens förslag för hur Sverige ska klara EU-kraven på markanvändningssektorn, utan måste agera nu, enligt Klimatpolitiska rådet. ”Klimatomställning handlar väldigt mycket om att ligga i fas och bädda för kraftfulla åtgärder tidigt”, säger ordförande Åsa Persson.

Klimatpolitiska rådet ger inte mycket för Tidösamarbetets planerade klimatmålsöversyn. <b>”</b>Är det här tiden att utreda mål? Eller är det här tiden att fokusera på åtgärder?<b>”</b><br>
Klimatpolitiska rådet ger inte mycket för Tidösamarbetets planerade klimatmålsöversyn. Är det här tiden att utreda mål? Eller är det här tiden att fokusera på åtgärder?
Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet
0:000:00