Klimatpolitiska rådet: Utsläppen tillåts öka

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan för in Sverige på en riskfylld väg, enligt Klimatpolitiska rådets årsrapport. ”Att kraftigt försvaga befintliga styrmedel utan att ha konkreta planer på plats för hur de ska ersättas betyder att problemen skjuts på framtiden”, säger ordförande Åsa Persson. 

Foto: Samuel Steén/TT
Johanna Alskog

Det är tydligt att regeringens klimatpolitik leder till kraftigt ökade utsläpp i närtid. Det är samtidigt otydligt hur planen ska leda till att utsläppen minskar och klimatmålen nås. Det skriver Klimatpolitiska rådet i sin årsrapport där rådet har granskat regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Handlingsplanen saknar åtgärder för att nå nationella och EU-mål för år 2030 och regeringen utlovar en utredning som ska ta fram styrmedel från år 2030, noterar rådet.

– Att kraftigt försvaga befintliga styrmedel utan att ha konkreta planer på plats för hur de ska ersättas betyder att problemen skjuts på framtiden. Regeringen slår in på en väg med stora risker: för klimatet, ekonomin och samhället. Det är bara sex år kvar till 2030, säger Åsa Persson i ett pressmeddelande.

Planen för 2045: Ej saklig

Klimatpolitiska rådet underkänner också regeringens återkommande uttalanden om att den klimatpolitiska handlingsplanen skapar förutsättningar att nå det långsiktiga klimatmålet för år 2045.

– Vi har granskat regeringens handlingsplan och konstaterar att påståendet att den skapar förutsättningar för att nå hela vägen fram till nettonollutsläpp 2045 är missvisande och brister i saklighet, säger rådets vice ordförande Björn Sandén.

Klimatpolitiska rådet skriver att regeringens klimatpolitik sammanfattningsvis är onödigt riskfylld. På kort sikt genom risken för att utsläppen ökar och beslut skjuts på framtiden, på lång sikt genom att vägen till nettonoll riskera att vara för smal.

Tio nya åtgärder

Handlingsplanen innehåller cirka 200 åtgärder, säger Åsa Persson vid presentationen av rapporten på torsdagen, de flesta ambitioner och analyser och mindre andel konkreta åtgärder.

– Vi bedömer att handlingsplanen innehåller tio nya planerade insatser, säger Åsa Persson.

Rådets 12 råd till regeringen

Fyra rekommendationer för att Sveriges klimatmål och EU-åtaganden till 2030 kan nås:

 • besluta ett åtgärdspaket för transportsektorns och arbetsmaskiners utsläpp
 • ta fram en plan för ökat upptag av koldioxid i skog och mark
 • kombinera skärpta klimatstyrmedel med riktad fördelningspolitik
 • redogör för hur Sveriges EU-åtaganden ska nås i den kommande nationella energi- och klimatplanen senast den 30 juni 2024
   

Åtta rekommendationer handlar om hur vägen till de mer långsiktiga klimatmålen kan breddas och hela samhället inkluderas:

 • ta fram en tydlig svensk position för ett vetenskapligt grundat EU-mål till 2040
 • bidra till att EU:s utsläppshandelssystem utvecklas för att nå klimatneutralitet
 • inkludera klimatperspektivet i det finanspolitiska ramverket
 • koppla samman investeringar i stärkt totalförsvar och ökad självförsörjning med klimatomställning och -anpassning
 • gör energi- och resurseffektivisering till en bärande del av klimatpolitiken
 • utforma en strategi för ett framtida klimatneutralt jordbruk
 • utforma en bredare, mindre sårbar elektrifieringsstrategi.
 • bredda samverkan vid utformningen och genomförandet av klimatpolitiken för att bidra till acceptans och engagemang.

Nämnda personer

Åsa Persson

Vice vd och forskningschef Stockholm environment institute, ordförande Klimatpolitiska rådet
Doktor i statsvetenskap (London school of economics and political science 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00