Högt spel i EU om framtidens biologiska mångfald

INSPEL. Striden om vad som ska anses vara strikt skydd pekas ut som den stora utmaningen i förhandlingarna som följer av EU:s strategi för biodiversitet. Men EU-kommissionens läckta utkast bjuder också på flera andra potentiellt kontroversiella initiativ.

30 procent av EU:s yta, land och hav, bör skyddas fram till år 2030. Det ser ut att vara det övergripande budet som EU-kommissionen vill skicka in till medlemsländernas förhandlingar i nästa veckas presentation av sin biodiversitetsstrategi.

Redan den målsättningen kan bli ett problem på havsytan, där bara 11 procent är skyddat i dag enligt nuvarande tolkning. Men det är troligen en annan del av förslaget som blir än mer knivig att lösa ut i de kommande förhandlingarna.

Av de 30 procenten föreslås nämligen en tredjedel vara strikt skyddade. Vad som ska anses vara ”strikt skydd” lär orsaka omfattande debatt framöver.

Enligt EU-kommissionens förslag till tolkning – där ingen mänsklig aktivitet är acceptabel – är startpositionen för det strikta skyddet inte särskilt god. I dagsläget skyddas endast tre procent av landytan och mindre än en procent av haven.

Login