Förhoppningar om en sista förhandling av EU:s renoveringskrav

Branschen så väl som EU-lagstiftarna själva hoppas att dagens förhandling om nya direktiv för byggnaders energiprestanda (EPBD) ska bli den sista och landa i en färdig överenskommelse. Men ännu kvarstår flera politiskt känsliga delar. Bland annat detaljer om hur kraven på medlemsländerna ska utformas. 

Björn Berggren, Sveriges allmännytta och Rikard Silverfur, Fastighetsägarna, hoppas framförallt att att EU-förhandlingarna leder till en färdig överenskommelse om vad som ska gälla för EU:s byggnader. 
Björn Berggren, Sveriges allmännytta och Rikard Silverfur, Fastighetsägarna, hoppas framförallt att att EU-förhandlingarna leder till en färdig överenskommelse om vad som ska gälla för EU:s byggnader. Foto: Christine Olsson / TT /Sveriges Allmännytta /Fastighetsägarna
Louise Carlsson-Örning

Idag, torsdag, återupptas trilogförhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen om EU:s nya direktiv för byggnaders energiprestanda (EPBD). 

Vid den senaste trilogen, i mitten av oktober, landade EU-lagstiftarna i en avgörande kompromiss som innebär att renoveringskraven på specifika delar av byggbeståndet i varje medlemsland slopas och att direktivet istället ställer krav på genomsnittliga förbättringar av byggbeståndet i respektive land.

Det är väl den största förhoppningen, att de knyter ihop säcken så att vi har någonting att förhålla oss till.

Rikard Silverfur
Fastighetsägarna

Överenskommelsen välkomnas av branschen då den innebär större utrymme för länderna att staka ut hur renoveringarna ska gå till. Samt eftersom kraven enligt kompromissförslaget inte knyts till den energiklassning som respektive land har, något som ansetts missgynna Sverige som har en låg klassning jämfört med andra EU-länder. 

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00