EU-länderna ska tvingas ut på GMO-banan

EU. EU-kommissionen vill inte bli sittande med kontroversiella GMO-beslut i knäet och föreslår nya omröstningsregler. Men det löser inte de verkliga problemen kring genmodifierade grödor, anser både LRF och EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

EU-kommissionen upplever att många medlemsländer väljer att lägga ner sina röster när det kommer till kontroversiella beslut om genmodifierade grödor och växtskyddsmedel. På så vis hamnar politiskt känsliga beslut istället i EU-kommissionens knä.

Nu föreslår EU-kommissionen nya regler för röstningen i de olika kommittéer där tjänstemän från medlemsländerna talar om hur kommissionen ska göra. Reglerna gäller alla kommittéer, men problemen med nedlagda röster och svårighet att få den kvalificerade majoritet som krävs gäller just ärenden som GMO-grödor och växtskyddsmedel, enligt EU-kommissionen.

Enligt förslaget ska nedlagda röster inte längre räknas, hur länderna röstar ska bli offentligt och i de fall länderna inte kommer överens ska EU-kommissionen kunna vända sig till ministerrådet.

Login