EU-beslut: Sverige behöver få koll på gammelskogen

Avverkningsrester från ”gammelskogarna” och ”urskogar” får inte längre användas till bioenergi och räknas mot det nationella förnybartarbetet, enligt EU:s nya regelverk. Men vilka faktiska ytor som det handlar om återstår att se.

Njallaberget i Arjeplog är ett av de områden med skog som är mellan 150 och 200 år gammal, som ska bli naturreservat i Sverige. <br>
Njallaberget i Arjeplog är ett av de områden med skog som är mellan 150 och 200 år gammal, som ska bli naturreservat i Sverige.
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten
0:000:00