EU-beslut: Sverige behöver få koll på gammelskogen

Avverkningsrester från ”gammelskogarna” och ”urskogar” får inte längre användas till bioenergi och räknas mot det nationella förnybartarbetet, enligt EU:s nya regelverk. Men vilka faktiska ytor som det handlar om återstår att se.

Njallaberget i Arjeplog är ett av de områden med skog som är mellan 150 och 200 år gammal, som ska bli naturreservat i Sverige. <br>
Njallaberget i Arjeplog är ett av de områden med skog som är mellan 150 och 200 år gammal, som ska bli naturreservat i Sverige.
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten
Jacob Hederos

Resultaten av förändringarna på EU-nivå som har påverkan på svensk skogspolitik börjar nu trilla in från slutförhandlingarna i Bryssel.

Vid sidan av arbetet med att implementera ”skogsförstörelse”-begreppet från avskogningsförordningen, väntas nu ytterligare hemläxor att dra i gång. Bland annat ser det ut att krävas att ”urskogarna” och ”gammelskogarna” sätts ut på kartan.

Detta eftersom förhandlingarna om EU:s nya förnybartregler kommit i mål. För enligt de nya regelverken kan varken ”primary” eller ”old-growth forests” användas för att räknas in i förnybartmålet.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00