Emma Wiesner (C) försvarar bekämpningsmedelsreform

Frågan om hur EU ska minska växtskyddsmedlens påverkan på framför allt pollinatörer splittrar lagstiftarna. Miljöutskottets linje får kritik från moderaten Jessica Polfjärd och branschintressen för att det sakna tillräckliga stöd till lantbrukarna. Men C-ledamoten Emma Wiesner tillbakavisar kritiken.

M och C-ledamöterna hade gärna båda sett indikativa nationella mål från början. Men Emma Wiesner menar att Polfjärds linje inte håller i praktiken. <br>
M och C-ledamöterna hade gärna båda sett indikativa nationella mål från början. Men Emma Wiesner menar att Polfjärds linje inte håller i praktiken.
Foto: @ European union, 2014, 2022 / Simona-Ines Nitescu, Philippe Stirnweiss
0:000:00