Debatt

Debatt: Regeringen – ge klartecken för havsbaserad vindkraft

DEBATT. Om regeringen och Anders Ygeman (S) löser frågan med anslutningskostnaden av havsbaserad vindkraft skulle det frigöra många miljarder i investeringar, vilket skulle vara en injektion i ekonomin när den behövs som mest. Det skriver Svensk vindenergis vd Charlotte Unger Larson tillsammans med fem andra aktörer.

Foto: Drago Prvulovic/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Med covid-19-pandemin står det svenska samhället inför en av de större kriserna som drabbat oss under efterkrigstiden. Pandemin visar att vi kan ställa om vårt samhälle rekordsnabbt när faran är uppenbar.

Samma omställningskraft som vi nu ser, behövs för att möta det allvarliga klimathotet. Risken är dock stor att det långsiktiga klimatarbetet tappar styrfart i skugga av covid-19, trots att de negativa konsekvenserna av global uppvärmning är långt mer omvälvande för individer och ekonomi.

Fasa ut kolkraft 

En avgörande väg ut ur krisen är att skapa förutsättningar för investeringar i grön infrastruktur som också hjälper resten av samhället att komma på fötter igen.

Ökad produktion och export av förnybar el är Sveriges nyckel till konkurrenskraftig elektrifiering av transporter och industrier, samtidigt som det ger goda möjligheter att fasa ut betydande mängder kolkraft i våra grannländer genom lönsam elexport.

Minska Sveriges utsläpp

Det som fattas, och det vi efterfrågar, är tydlighet kring elnätsanslutningen av havsbaserad vindkraft.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har nyligen tillkännagivit att de vill skapa förutsättningar för 100 terawattimmar vindkraft år 2040. Det motsvarar ungefär hälften av den prognostiserade elanvändningen vid samma tidpunkt.

Studier visar att denna mängd vindkraft kan minska Sveriges utsläpp motsvarande 48 miljoner ton koldioxid, oavsett om den används till elektrifieringen i Sverige eller exporteras, vilket nästan är lika mycket Sveriges samlade territoriella utsläpp under 2018.

"Ygeman vid rodret"

Den havsbaserade vindkraften kommer att fylla en viktig roll i det elsystem som myndigheterna ser framför sig. Men än så länge har Sverige inte tillvaratagit den potential som finns. Vi vill därför uppmana regeringen, med Anders Ygeman (S) vid rodret, att öppna dörren för storskalig klimatnytta i närtid genom att ge klartecken för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Sverige.

Framtidens elförsörjning

Blickar vi ut mot Europa är det svårt att förstå Sveriges senfärdighet: EU förlitar sig på havsbaserad vindkraft för att nå målet om klimatneutralitet 2050 och våra grannländer införlivar målmedvetet havsbaserat som en storskalig del av sin framtida elförsörjning.

Produktionspriset har fallit med över 60 procent på fyra år och man har kunnat bygga utan stöd i bland annat Nederländerna och Tyskland. I Storbritannien räknar man havsbaserad vindkraft som framtidens primära källa till el och har minskat kolkraften till fem procent år 2019. I Tyskland planläggs havsvindparker som kommer generera mer än dubbelt så mycket el som hela Danmark i dag förbrukar och ny teknik för miljöskydd och bibehållen försvarsförmåga har utvecklats.

Krävs tydlighet

Havsbaserad vindkraft bidrar med stor systemnytta i ett förnybart elsystem. Vinden till havs är jämn och stark och med dagens rotordiametrar på över 220 meter kan en vindpark generera lika mycket el som ett modernt kol- eller kärnkraftverk. Goda förutsättningar för anslutning finns i södra Sverige, nära konsumtionscentra, vilket bidrar till minskad risk för kapacitetsbrist.

En realistisk prognos är att den havsbaserade vindkraften i Sverige år 2030 levererar cirka 7 terawattimmar årligen, men den fysiska potentialen är långt mycket större än så. Svenska kraftnät har hittills beviljat ansökningar om anslutning motsvarande 9 gigawatt havsbaserad vindkraft. Det motsvarar ungefär lika mycket som all vindkraft installerad på land i dag. Utbyggnaden till havs skulle kunna snabbas upp rejält – om förutsättningar skapas.

Det som fattas, och det vi efterfrågar, är tydlighet kring elnätsanslutningen av havsbaserad vindkraft. Trots att saken utretts sedan 2016, finns ännu ingen klarhet kring hur ansvaret och kostnaderna ska fördelas. Det är hög tid att skapa mer likvärdiga förutsättningar med våra grannländer runt Östersjön och samtidigt underlätta den nödvändiga moderniseringen av Sveriges elnät. Därför måste regeringen nu göra färdigt villkoren för anslutningskostnaden, enligt tidigare löften.

Politiskt ledarskap

Under perioden 2017–2022 har det beslutats eller aviserats investeringar på nära 90 miljarder kronor i landbaserad vindkraft. Att lösa frågan om anslutning av havsvind skulle frigöra ytterligare miljarder i investeringar och innebära en stor mängd arbetstillfällen, vilket skulle vara en välbehövlig injektion i ekonomin när den behövs som mest.

Vindkraftsindustrin slår vakt om långsiktigt klimatarbete även i kristider. Vi ser därför mycket fram mot att riksdag och regering, där en majoritet har visat sitt klara stöd för havsbaserad vindkraft, visar långsiktigt ledarskap och genomför ett slopande av anslutningskostnaden nu.


Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk vindenergi
Fredrik Andrén-Sandberg
Policy and regulatory officer, RWE Renewables
Therese Strömshed
Partner och advokat, Mannheimer Swartling
Hans Carlsson
Vd, Siemens gamesa renewable energy
Claes Westerlind
Executive vice president, High voltage solutions Karlskrona, NKT
Linda Burenius
Head of public affairs, OX2

Nämnda personer

Anders Ygeman

Riksdagsledamot (S), talesperson migrations- och socialförsäkringsfrågor
Studier i kriminologi (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00