Debatt: Regeringen bör passa på att underhålla landets järnvägsspår

DEBATT. Det är dags att rusta framtidens järnväg. Vi uppmanar regeringen att tilldela Trafikverket ytterligare medel för att öka järnvägens kapacitet och minska störningarna, skriver Catharina Elmsäter-Svärd och Robert Röder.

Catharina Elmsäter-Svärd 
Vd, Byggföretagen och tidigare infrastrukturminister
Robert Röder
Ordförande, Sveriges järnvägsentreprenörer


Coronapandemin orsakar stora ekonomiska utmaningar för samhället med betydande arbetslöshet och risk för kraftig kompetensbrist när ekonomin ska återstartas efter pandemin.

I och med att en anställd inom bygg- och anläggningsbranschen sysselsätter tre andra finns goda möjligheter för vår bransch att skapa tillväxt inom transport, industrin samt leverantörer av företagsnära tjänster som till exempel teknikkonsulter. Under förutsättning att bygg- och anläggningsbranschen hålls intakt under coronapandemin kommer vi att kunna ta en huvudroll i omstarten av svensk ekonomi.

Begränsade störningar

Samtidigt kvarstår de stora behoven inom infrastruktur. Underhållsbehoven av järnvägen är stora och akuta – samtidigt som en kraftigt utbyggd infrastruktur i form av nya sträckor är lika viktiga. Då den ekonomiska aktiviteten och persontransporterna har minskat, belastas spåren mindre just nu. Genom en samordnad planering skulle dessa luckor kunna paketeras ihop till betydande underhållsfönster.

Det är i detta läge regeringen bör passa på att göra satsningar på underhåll längs spåren då störningarna både för transportör och underhållsentreprenör blir begränsade.

För kom ihåg, när järnvägen fungerar väl utvecklas andra samhällsfunktioner och ekonomin kan växa på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Ett hållbart transportsystem

Nationella infrastrukturplanen för perioden 2018–2029 är beslutad och medel avsatta – varför inte se över vilka delar som kan tidigareläggas och kompletteras? På så sätt kan vi gemensamt hålla igång svensk ekonomi och bidra till att skapa goda förutsättningar för en omstart efter pandemin.

Ett sådant förhållningssätt hjälper oss också att behålla våra duktiga medarbetare samt rekrytera nya järnvägstekniker till branschen, en bransch som redan i dag står inför stora utmaningar i form av pensionsavgångar. Att det finns rätt kompetens på rätt plats är avgörande för att järnvägen ska kunna bli navet i Sveriges hållbara transportsystem.

Trafikverkets avgörande roll

För att lyckas med detta har Trafikverket en avgörande roll att som byggherre och professionell beställare tillsammans med branschens aktörer, på marknadsmässiga villkor, skapa förutsättningar för en sund, säker och konkurrenskraftig infrasektor. På detta sätt skapas bästa möjliga förutsättningar för att bygga det långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga samhället som utgör grunden för tillväxt och välfärd.

Vi uppmanar regeringen att säkerställa att Trafikverket kan nyttja sin anslagskredit fullt ut och tilldela ytterligare medel. Vi vill inte se att projekt stängs ner i höst för att krediten är nyttjad. Vår prioritet är ökad kapacitet på järnvägen totalt med mindre störningar.

Forrige artikel M: Obegripligt att S böjer sig för MP:s snäva energipolitik M: Obegripligt att S böjer sig för MP:s snäva energipolitik Næste artikel Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen