Debatt

De storskaliga djurfabrikerna är ett hot mot klimatmålen

Under FN:s miljökonferens måste deltagarna erkänna kopplingen mellan produktionen i de storskaliga djurfabrikerna, människors hälsa och klimatet. Det skriver Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection Sverige.

Genom att ersätta produktionen som sker i storskaliga djurfabriker når man andra angelägna vinster, skriver debattören.
Genom att ersätta produktionen som sker i storskaliga djurfabriker når man andra angelägna vinster, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Från den 30 november till den 12 december anordnar FN sin årliga miljökonferens, COP28. Förberedelserna har varit i gång länge och under dessa har frågor om världens livsmedelsproduktion kommit i fokus, till och med i sådan grad att konferensen allmänt numera går under namnet FOOD COP28.

Förändra livsmedelssystemet

Det är bra att livsmedelsfrågorna hamnar högt upp på dagordningen för COP28 eftersom produktionen för med sig ett stort klimatavtryck, särskilt de storskaliga djurfabrikerna. De står för cirka 14 procent av utsläppen av växthusgaser. Produktionen av djurfoder står för runt 45 procent av de totala utsläppen från den agrara produktionen. Möjligtvis än värre är att omkring 80 procent av den avskogning som sker globalt kan kopplas till djurfabrikerna.

Djurfabrikernas skogsskövling hotar den biologiska mångfalden och tränger undan de vilda djuren.

En undersökning som vi gjorde nyligen visade att de fem största kyckling- och grisproducenterna i världen stod för lika stora utsläpp som 36,4 miljoner bilar. Dessa siffror visar tydligt att livsmedelssystemet måste förändras för att vi ska nå de internationella klimatmål som finns i Parisavtalet.

Att bryta den storskaliga produktion i djurfabrikerna och i stället ersätta den med en smart och hållbar livsmedelproduktion ligger i linje med den svenska livsmedelsstrategin, som tydligt slår fast hållbarhetsperspektivet. I Tidöavtalet har regeringsunderlaget dessutom kommit överens om höga ambitioner då det gäller djurvälfärd på global och regional nivå.

”Ohyggligt lidande”

Genom att ersätta produktionen som sker i storskaliga djurfabriker når man nämligen även andra angelägna vinster. De storskaliga djurfabrikerna gör sig skyldiga till ett ohyggligt lidande för miljarder djur. De behandlas dessutom med lika ohyggliga mängder antibiotika för att bli friska från de sjukdomar de drabbas av när de utsätts för stress och inte kan bete sig naturligt. Djurens situation i djurfabrikerna får också följdverkningar för människors hälsa, eftersom den bidrar till antibiotikaresistens och dessutom utgör en stor fara för zoonoser och pandemier i världen. Djurfabrikernas skogsskövling hotar den biologiska mångfalden och tränger undan de vilda djuren.

Under COP-mötet måste deltagarna erkänna kopplingen mellan produktionen i de storskaliga djurfabrikerna, människors hälsa och klimatet. Deltagarna måste också aktivt ta ställning mot fler djurfabriker i världen, som avskogar vår planet, förstör vårt klimat ytterligare, bidrar negativt till människors hälsa och utsätter miljarder djur för stort lidande.

Växtbaserad mat är framtiden

Framtidens livsmedelsproduktion måste vara smart och hållbar. Därför måste vi lämna den storskaliga industriella livsmedelsproduktionen. En sådan utgår från betydligt mer växtbaserad mat och animalier kan endast komma i fråga från djur som haft det bra. Kommer regeringen driva på i den riktningen under FOOD COP28?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00