Birdlife: Så kan riksdagens jägare agera för naturens bästa

SLUTREPLIK. Jag hoppas att fler jägare i framtiden ska agera med naturens bästa för ögonen. Riksdagens jakt- och fiskeklubb skulle kunna bidra genom att propagera för en skyndsam utfasning av blyammunition, skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige.

Daniel Bengtsson
Fågelskyddsansvarig, Birdlife Sverige


I en replik på min artikel angående pågående jakttidsutredning upplever Isak From (S), ordförande i riksdagens jakt- och fiskeklubb, att jag framför kritik och misstro mot demokratiskt valda riksdagsledamöter. Därför vill jag tydliggöra att min artikel var ett försök att, utan att vara överdrivet kritisk mot varken personer, myndigheter eller andra instanser, framhålla Birdlife Sveriges ståndpunkter när det gäller jakt.

En sådan ståndpunkt är att jägarlobbyn har lite väl stort inflytande i vissa frågor. Exempelvis anser vi att jägarintresset varit för dominant vid utformningen av Naturvårdsverkets strategi för viltförvaltning samt liggande förslag till nya jakttider.

Inte ett representativt urval

Birdlife Sverige är inte emot att det finns en jakt- och fiskeklubb i riksdagen (och respekterar givetvis den demokratiska process som lett fram till att dess medlemmar fått sina politiska uppdrag). Men jag ville peka på att det finns logiska förklaringar till varför jägarintresset, i förhållande till hur stor del av Sveriges befolkning som jagar, får oproportionellt stort inflytande i vissa frågor och sammanhang.

Jägarintresset är för övrigt i det hänseendet ingalunda unikt, helt enkelt av den anledningen att våra politiker – hur gärna vi än vill det – inte utgör ett fullständigt representativt urval av Sveriges befolkning (senast vi kollade löste cirka 15 procent av riksdagens ledamöter jaktkort, medan motsvarande siffra för svenska medborgare var/är under 3 procent).

"Gynnar jägarkollektivet"

Vi kan ta våra viltförvaltningsdelegationer som ett annat exempel. Där har jägarintresset en representant, medan naturvårdsintresset har två. I de sammanhang där jakt och naturvård ställs emot varandra skulle man därmed kunna förledas att tro att naturvården har en stark ställning, men så är inte fallet.

En överväldigande majoritet av delegaterna i de flesta viltförvaltningsdelegationer är nämligen jägare. Förvisso är de utsedda som representanter för politiska partier eller för att representera skogs- eller jordbruksnäringen, men likväl är de jägare och det förefaller orimligt att de skulle vara helt opåverkade av sitt eget jaktintresse. Det är i stället sannolikt just deras intresse för jakt som gjort att de hamnat på sin plats.

Resultatet blir att de allra flesta beslut om jakt gynnar jägarkollektivet. Det har till och med gått så långt att naturvårdsrepresentanter i flera viltförvaltningsdelegationer har hoppat av i ren desperation över hopplösheten att naturvården så gott som alltid är i totalt underläge mot jägarintresset.

Onödigt lidande

Nej Isak, jag tror inte att jag har missat grunden för riksdagsledamöternas stora intresse för viltvårdsfrågor, men jag hoppas att fler jägare i framtiden ska agera med naturens bästa för ögonen.

Där skulle riksdagens jakt- och fiskeklubb verkligen kunna bidra genom att propagera för en skyndsam utfasning av blyammunition. Måhända finns det fortfarande kalibrar där bly fortfarande inte har kunnat ersättas med fullständigt likvärdiga material, men åtminstone när det gäller småvilt (inklusive fågel) kan jag inte längre se några gångbara argument för att fortsätta med den miljöförstöring samt framställande av död och onödigt lidande i form av blyförgiftning som en stor del av den svenska jägarkåren fortsatt bidrar till.

Blyfri ammunition

Skälen mot att använda blyammunition är tunga. De negativa effekterna på människors hälsa är välkända, och med tanke på hur stor del av Sveriges befolkning som äter viltkött är det för mig enormt förvånande att inte enbart det argumentet räcker. Beräkningar av vilka blyhalter som krävs för att den mänskliga kroppen ska påverkas har på senare tid reviderats eller slopats helt och hållet (tidigare ”tröskelvärden” var för generöst tilltagna).

Dessutom har det visat sig att blyfragment får betydligt större spridning i en träffad djurkroppen än man tidigare trodde. En miljon andfåglar dödas av blyförgiftning varje år, och ytterligare tre miljoner får subletala skador. De årliga kostnaderna för användningen av blyammunition i Europa beräknas uppgå till 0,44–1,3 miljarder euro, vilket vida överstiger kostnaderna för en omställning till blyfri ammunition.

Fågelförening i riksdagen

Nyligen beslutade det brittiska jägarförbundet att bannlysa blyammunition, delvis för att öka acceptansen för viltkött på den inhemska marknaden. Vi hör allt fler svenska jägare, inte minst inflytelserika sådana högt upp i organisationerna, som slutat använda blyammunition, så förhoppningsvis dröjer det inte länge förrän en majoritet av medlemmarna i riksdagens jakt- och fiskeklubb gjort likadant.

Det är hög tid att Sverige följer bland annat Danmark och Nederländerna och ser till att blyet slutar förgifta de som äter viltkött, liksom naturen i stort.

Det vore kanske förresten dags att riksdagen också fick sin egen fågelförening? För det behövs definitivt mer kunskap, även i riksdagen, om hur naturen fungerar och på vilket sätt fåglar gör nytta – inte minst i dessa tider av pandemi och klimatförändringar. Vi kommer gärna till riksdagen och berättar.

Forrige artikel "Dockered har rätt om Sveaskog men fel om sektorsansvaret" Næste artikel Grön ungdom: Krisberedskap måste stå högst på prioriteringslistan Grön ungdom: Krisberedskap måste stå högst på prioriteringslistan
Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

UTBLICK. I Tysklands folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen gick väljarna till valurnorna i kommunalval denna vecka. Valens stora vinnare blev De gröna, som rycker fram i delstat efter delstat. Nästa år är det val till den tyska Förbundsdagen och mycket talar för att De gröna får en nyckelroll i regeringsbildningen.