Balansgång i EU om klimatåtgärder för flyget

CORSIA. Samtidigt som åtgärder för att bromsa flygens växande utsläpp debatteras allt kraftigare i unionen spelar EU ett högt spel i samtalen om åtgärderna på internationell nivå.

När EU:s representant sent på fredagseftermiddagen den 4 oktober reste sig och höll unionens anförande inför de förhandlingströtta medlemmarna i FN:s flygorgan ICAO var det flera som höjde på ögonbrynen.

Unionen ansåg sig nämligen ha rätten att gå vidare med egna styrmedel för att höja klimatambitionen på hemmaplan i unionen och dess medlemsländer, trots att unionen samtidigt ställt sig bakom en resolution där det uttalat sades att det inte ska förekomma några andra styrmedel som reglerar flygens utsläpp förutom Corsia.

Vid en första anblick låter det motsägelsefullt. Men ställningstagandet visar på den delikata balansgång som unionen både behövde gå på hemmaplan för att få med sig alla dess medlemsländer, men också på det internationella vågspel som krävs för att ro i hamn i alla fall något styrmedel på global nivå.

– Grejen är att jag fortfarande inte vet om EU:s agerande var rätt eller fel, säger miljöexperten Therése Sjöberg vid Transportstyrelsen till Altinget.

Login